Bài tập inversion nâng cao

Share:

Đảo ngữ là một cấu tạo ngữ pháp thường trông thấy trong bài bác thi reviews năng lực tiếng Anh. Trong giờ đồng hồ Anh,các cấu trúc hòn đảo ngữ thường khôn cùng dài phải khó nhớ và dễ gây nhầm lẫn. Nhưng bạn đừng lo, trong nội dung bài viết hôm nayWOW English sẽ tổng hòa hợp lại toàn bộ kết cấu đảo ngữ cùng với những ví dụ minh họa đưa ra tiết. Hãy cùng bước đầu nào!


*

I. ĐẢO NGỮ LÀ GÌ?

Đảo ngữ(Inversion) là kết cấu mà trong các số ấy phó tự hoặc trạng tự được chuyển lên đầu câu đứng trước nhà ngữ, dùng để làm nhấn táo tợn để nhấn rất mạnh tay vào hành động, sệt điểm, đặc thù của công ty ngữ.

Bạn đang đọc: Bài tập inversion nâng cao

Đảo ngữ làm cho câu văn trang trọng, rõ nghĩa hơn. Khi sử dụng trong đoạn văn rất có thể tránh được tình trạng lặp kết cấu câu, giúp cho đoạn văn phong phú và đa dạng phong phú hơn.Cấu trúc hòn đảo ngữ bao quát là:

Phó từ/ Trạng từ + trợ đụng từ + S + V

Lưu ý:– Câu sinh sống thì nào thì trợ động từ khi đảo ngữ sẽ tương xứng với thì đó.– lúc đã bao gồm trợ rượu cồn từ rồi thì động từ đang để nguyên dạng.– trong khi có một vài dạng đảo ngữ ko theo kết cấu trên.

Ví dụ:

I never traveled abroad alone before.

​​​→ Never did I travel abroad alone before. (Chưa khi nào tôi đi phượt nước xung quanh một mình.)

Giải thích: trong câu gốc, traveled là hễ từ làm việc quá khứ đơn. Do thế khi chuyển sang cấu tạo đảo ngữ thì trạng trường đoản cú “never” với “did” (trợ hễ từ của thì thừa khứ đơn) được đưa lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ.

II. CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ THƯỜNG DÙNG

1. Cấu trúc đảo ngữ cùng với TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

Các trạng tự chỉ tần suấttrong cấu tạo đảo ngữ thường là các trạng từ với nghĩa tủ định.

Never/ Rarely/ Seldom/ Scarcely /Little/ Hardly ever + trợ đụng từ + S + V(không bao giờ/hiếm khi/ ít khi ai đó làm gì.)

Ví dụ:

She rarely goes out without her mother’s permission→ RARELY does she go out without her mother’s permission.(Hiếm khi cô ấy đi dạo mà ko xin phép mẹ.)

He seldom stays up late.→ SELDOM does he stay up late.(Anh ta rất ít khi thức khuya.)

2. Cấu trúc đảo ngữ với NO với NOT ANY

No/ Not any + N (danh từ) + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

I will not accept any excuses if you are late for 30 minutes.(Tôi sẽ không còn chấp nhận ngẫu nhiên lý do nào ví như em muộn 30 minutes.)→ NOT ANY excuses will I accept if you are late for 30 minutes.→ NO EXCUSES will I accept if you are late for 30 minutes.

3. Kết cấu đảo ngữ với các cụm từ gồm NO

Cụm từ che định + trợ hễ từ + S + V

Các cụm từ lấp định:

At no time: không từng, chưa bao giờ.

In no way: không hề cách làm sao khác.

On no condition: tuyệt đối hoàn hảo không, ko vì điều kiện gì.

On no trương mục = For no reasons: không vì bất kể lý do gì.

Under/ In no circumstances: trong bất kể hoàn cảnh nào cũng không.

No longer: không thể nữa

No where: không hề nơi nào

Ví dụ:

In no way vày we maintain this relationship.(Chúng ta không còn cách nào bảo trì mối quan hệ này nữa.)

On no condition did the flight delay for 7 hours.(Không vì điều kiện gì mà chuyến cất cánh lại hoãn 7 giờ đồng hồ.)

Under no circumstances should you cut off liên hệ with everyone.(Dù trong bất cứ hoàn cảnh như thế nào thì cậu cũng không được giảm đứt liên lạc với tất cả người nhé.)

No longer does she want to lớn have a pet after her cat has passed away.(Cô ấy không thể muốn nuôi thú cưng sau khi nhỏ bé mèo của cô ý ấy mất.)

4. Cấu trúc đảo ngữ cùng với NO SOONER… THAN

No sooner + trợ hễ từ + S + V + than + S + V

(Vừa mới… thì đã…./ ngay khi…. Thì…)

Ví dụ:

No sooner did I arrive home than it rained heavily.(Tôi vừa về mang lại nhà thì trời mưa nặng nề hạt.)No sooner did she buy a dress than it was discounted một nửa the next day.(Cô ấy vừa mới sắm cái váy ngừng thì nó được giảm ngay 50%vào ngày hôm sau.)

5. Kết cấu đảo ngữ cùng với SO THAT với SUCH

Such + an/a tính tự + N + that + S + V

So + tính từ/trạng tự + trợ động từ + N + that + S + V

(Cái gì…. Tới cả mà…)

Lưu ý: cấu tạo đảo ngữ với So nên có động từ “to be” thì gửi to be lên trước nhà ngữ.Ví dụ:

Such a beautiful tuy vậy that I replay it everyday.(Bài hát hay đến hơn cả mà tôi nghe đi nghe lại mỗi ngày.)So amazing was the sunset that I had khổng lồ take photos right away.(Cảnh hoàng hôn tuyệt đối hoàn hảo đến mức tôi buộc phải chụp mấy tấm hình ngay lập tức lập tức.

6. Cấu tạo đảo ngữ với NOT ONLY … BUT ALSO

Not only + trợ đụng từ + S + V but S also V

(Không chỉ…. Nhưng mà còn.)

Ví dụ:Not only does she good at English but she is also fluent in Korea.(Cô ấy ko chỉ xuất sắc tiếng Anh hơn nữa rất nhuần nhuyễn tiếng Hàn.)

7. Cấu trúc đảo ngữ cùng với UNTIL/TILL

Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

(Đến tận khi… thì mới…)

Ví dụ:

Not until she left did he realize how important she is lớn him.(Đến tận lúc cô ấy loại bỏ đi thì anh ta mới nhận thấy cô ấy quan trọng với anh cho nhường nào.)Not until 2 a.m does he finish his work.(Đến tận 2 giờ sáng thì anh ấy mới dứt xong công việc.)

8. Cấu trúc đảo ngữ với các cụm từ có ONLY

ONLY AFTER + N/V-ing/(S +V) + trợ đụng từ + S + V

(Chỉ sau khi..)

Ví dụ:Only after the fight took off did they arrive at the airport.(Chỉ sau khi máy bay cất cánh thì họ mới đến sảnh bay.)

ONLY BY + N/V-ing + trợ động từ + S + V

(Chỉ bởi cách)

Ví dụ:Only by speaking more & more do you improve communication skills.(Chỉ bằng phương pháp nói chuyện thật nhiều thì chúng ta mới bao gồm thể cải thiện kỹ năng giao tiếp.)

ONLY IF + (S+V) + trợ đụng từ + S + V

(Chỉ khi, nếu)

Ví dụ: Only if we get enough budget will the project be started.(Chỉ khi ta bao gồm đủ ngân quỹ thì dự án mới được bắt đầu.)

ONLY IN THIS/THAT WAY + trợ rượu cồn từ + S + V

(Chỉ bằng phương pháp này/đó)

Ví dụ:Only in this way vị we solve the problem.(Chỉ bằng cách này thì bọn họ mới giải quyết được vấn đề.)

ONLY THEN + trợ cồn từ + S + V

(Chỉ mang lại lúc đó)

Ví dụ:Only then did she perform well.(Chỉ đến lúc đó thì cô ấy new trình diễn tốt.)

ONLY WHEN + (S +V) + trợ đụng từ + S + V

(Chỉ cho đến lúc = NOT UNTIL)

Ví dụ:Only when we traveled khổng lồ Trang An did we know how magnificent it is.(Chỉ mang đến khi chúng tôi đến Tràng An thì chúng tôi mới biết địa điểm đó tráng lệ đến tế nào.)

9. Cấu trúc đảo ngữ cùng với CÂU ĐIỀU KIỆN

Lưu ý: Đảo ngữ cùng với câu đk thì chỉ hòn đảo mệnh đề IF, mệnh đề chính giữ nguyên.

Câu đk loại 1:Should + S + V, S + will/should/may/shall + V…

Ví dụ:

If you study hard, you won’t fail the test.​→ Should you study hard, you won’t fail the test.(Cậu học tập tập siêng năng thì sẽ không còn trượt bài kiểm tra đâu.)

Câu điều kiện loại 2:Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V

Ví dụ:

If I finish the work early, I would come khổng lồ your house.

→ Were I finish work early, I would come to your house.(Nếu tớ làm ngừng việc sớm thì t sẽ tới nhà cậu chơi.)

If I were you, I wouldn’t work in that company.

Xem thêm: Trường Đại Học Kiến Truc Tp Hồ Chí Minh University Of Architect

​→ Were I you, I wouldn’t work in that company. (Nếu tớ là cậu thì t vẫn không thao tác cho doanh nghiệp đó đâu.)

Câu đk loại 3:Had + S + PII, S + would/should/might have PII

Ví dụ:

If he had known the demo had the second page, he would have gotten ahigher mark.

→ Had he known the demo had the second page, he would have gotten ahigher mark.(Nếu cậu ấy mà biết bài xích kiểm tra tất cả trang thứ hai thì cậu đã bao gồm điểm caohơn rồi.)

10. Cấu tạo đảo ngữ cùng với with now, thus, then, here, there

Lưu ý: Chỉ hòn đảo ngữ nếu chủ ngữ là danh từ, không đảo ngữ với chủ ngữ là đại từ.

Ví dụ:Hurry up! The xe taxi comes with now. → Hurry up! With now comes the taxi. (Nhanh lên nào! xe taxi tới rồi đây.)

11. Kết cấu đảo ngữ với PHÓ TỪ

Đảo ngữ cùng với phó tự chỉ phương thức (trạng từ):

Phó tự + trợ đụng từ + S + V

Ví dụ:Skillfully does she play the piano. (Cô ấy đánh bầy piano thiệt điêu luyện)

Đảo ngữ cùng với phó tự chỉ thời gian.

Phó từ + trợ hễ từ + S + V

Ví dụ:Usually does he complain about his neighbors because they are too noisy.(Anh ấy liên tiếp phàn nàn về mấy fan hàng xóm vì chưng họ quá ồn ào.)

Đảo ngữ với phó từ bỏ chỉ địa điểm chốn

Phó từ + V + S

Ví dụ:At the street corner is the Korean restaurant.(Ở góc phố tất cả một nhà hàng Hàn Quốc)

III. Bài tập câu đảo ngữ có đáp án

Viết lại các câu dưới đây dưới dạng đảo ngữ.1. I could buy a new house only when I got enough money.

→ Only when _________________________________

2. If you had followed the instruction, the machine would have worked.

→ Had _________________________________

3. She is such an intelligent girl that she speaks 4 languages.

→ Such _________________________________

4.He no longer smokes.

→ No _________________________________

5. It was not until they flew to vương quốc của những nụ cười that they remember to change the currency.

→ Not until _________________________________

6. I"ve never been so touched by a thắm thiết movie.

→ Never________________________________

7. A sleeping cat was on the sofa.

→ On the sofa ___________________________________

8. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

→ No sooner __________________________________________

9. You are not allowed lớn take photos in this area.

→ Under no circumstances _____________________________

10. I understood the lesson only after sending an thư điện tử to my teacher.

→ Only ____________________________________________

ĐÁP ÁN

Only when I got enough money I could buy a new house.Had you followed the instruction, the machine would have worked.Such an intelligent girl that she speaks 4 languages.No longer does he smoke.Not until did they fly to vương quốc của nụ cười that they remember lớn change the currency.Never have I been so touched by a lãng mạn movie.On the sofa was a sleeping cat.No sooner did I get into the bath, someone knocked at the door.Under no circumstances are you allowed khổng lồ take photos in this areaOnly after sending an thư điện tử to my teacher did I understand the lesson.

Như vậy Wow English đang cung cấp cho mình đầy đủ các cấu trúc đảo ngữ thường gặp. Cửa hàng chúng tôi hi vọng rằng những cấu trúc này để giúp cho bạn nâng cao được tài năng Tiếng Anh, nâng cáo công dụng trong những bài kiểm tra.

Hãy nhằm Wow Englishlà nơi học tiếng anh giao tiếp ở đầu cuối của bạn, với bảo hiểmchuẩn cổng output bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

*
Lịch học: trường đoản cú 4 mang lại 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên việt nam + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có nhiều thứ cần phải làm, bắt buộc học tiếng Anh là yêu cầu thật nhanh để còn giúp việc khác, bây giờ Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bởi mọi giáVà "hành trình ngàn dặm luôn ban đầu từ 1 những bước đầu tiên tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 mon nữa

HÃYĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ


Bài viết liên quan