Bìa kế hoạch cá nhân

Share:
... …………………………………………………………………………………………… KẾT QUẢ HỌC KỲ II THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU, KÉM BỘ MÔNMÔN: TT HỌ TÊNLỚPKẾT QUẢ CÁC HỌC KÌĐẦUNĂMGK1Kì1TBMK1GK2K2TBMK2CN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM ... 7A, 7B, 7C, 7DIII. THC HIN NHIM V C GIAO:- Luôn bám sát và thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trờng.- Lên kế hoạch cụ thể theo năm học, chủ điểm của tháng, của tuần. - Nắm bắt và bám sát ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KẾ HOẠCH DỰ GIỜChuyên ngành: Không chuyên ngành: HK1: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: tiết.HK2: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: tiết.KẾ HOẠCH...

Bạn đang đọc: Bìa kế hoạch cá nhân

22 4,137 9
*

Mau so ke hoach ca nhan


Danh mục: Tư liệu khác


... 8 Kế Hoạch Nhân Năm học : 2008 - 2009 II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC.A . TỰ TU DƯỢNG ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT TƯ CÁCH NHÀ GIÁO: B. CÔNG TAC CHUYEN MON 1. CHặ TIEU PHAN ẹAU: Trang 2 Kế Hoạch Nhân ... Kế Hoạch Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 4TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA TRèNH THệẽC HIEÄN: Trang 37 Kế Hoạch Nhân ... 2009 Trang 19 Kế Hoạch Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 8NỘI DUNG TRỌNG TÂM: TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHặNH12Trang 20 Kế Hoạch Nhân Năm học...

Xem thêm: Phim Hoàn Châu Cách Cách Phần 1 Tap 3, Phim Hoàn Châu Công Chúa Phần 1 (24 Tập)

46 2,247 6
*

Mẫu sổ kế hoạch nhân


Danh mục: Vật lý


... Bình Hoà Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2009 TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNGSỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÂN2 ... đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi, CSVC,trang thiết bị dạy học, những đề xuất của mình…)IV- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Môn: ………/ khối : ……….TÊNCHƯƠNGTỔNGSỐ TIẾTMỤC TIÊU CHƯƠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN...

Bài viết liên quan