Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

Định nấc giờ dạy của gia sư những cấp? Cách tính tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ, thừa giờ của thầy giáo các cấp? Tư vấn pháp luật?


Trong thời điểm này, Khi giáo viên các cung cấp thực hiện câu hỏi truyền những kiến thức và kỹ năng cho tới nỗ lực hệ học viên, sinch viên, ráng hệ người chủ sau này của tổ quốc thì ở bên cạnh mức lương cứng mà lại các gia sư các cấp cho được nhận thì những giáo viên Khi dạy vượt giờ, thêm giờ đồng hồ còn được hưởng thêm khoản tiền dạy dỗ thừa tiếng, thêm tiếng theo nhỏng lao lý của lao lý hiện nay hành. Vậy khoản tiền này được pháp luật như vậy nào?

*
*

Luật sư tư vấn quy định miễn phí qua tổng đài năng lượng điện thoại: 1900.6568

Thương hiệu pháp lý:

-Thông bốn 03/VBHN-BGĐT ban hành ngày 23 mon 6 năm 2017;

-Thông tứ liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, chi phí lương dạy thêm giờ;

–Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;

-Thông tứ liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC

1. Định nấc tiếng dạy của thầy giáo các cấp

Định nút giờ dạy của gia sư đái học được giải pháp dưới gói độ pháp luật trên điều 5,6 Thông tứ 03/VBHN-BGĐT ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2017 nlỗi sau:

-Thời gian làm việc của cô giáo đái học trong thời gian học tập là 42 tuần, trong đó:

+35 tuần dành cho việc đào tạo và những chuyển động giáo dục theo vẻ ngoài về kế hoạch thời hạn năm học;

+05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng cải thiện trình độ;

+01 tuần dành riêng cho việc sẵn sàng năm học mới;

+0một tuần dành riêng cho Việc tổng kết năm học tập.

Bạn đang xem: Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

-Định nút tiết dạy dỗ của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần

-Định nấc máu dạy của gia sư trường rộng rãi dân tộc bản địa buôn bán trú là 21 tiết/tuần ngơi nghỉ cung cấp tiểu học

-Định nút máu dạy của cô giáo trường, lớp dành riêng cho người tàn tật, tàn tật là 21 tiết/tuần đối với thầy giáo sinh sống cấp cho đái học

Định nút số huyết của gia sư tè học được xem theo công thức


Theo đó, định nấc huyết dạy dỗ của gia sư đái học tập 23 tiết/tuần x 35 tuần = 805 ngày tiết, cô giáo tiểu học tập trường dân tộc bản địa phân phối trú cùng lớp dành cho tất cả những người tật nguyền tàn tật là 21 tiết/tuần x 35 tuần = 735 tiết.

2. Cách tính chi phí lương dạy thêm giờ, quá giờ của thầy giáo các cấp 

Theo Thông tứ liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, chi phí lương dạy dỗ thêm tiếng được xem theo các công thức sau:

2.1. Công thức tính tiền lương dạy dỗ thêm giờ, vượt tiếng của gia sư các cấp

Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học = khoảng thời gian dạy dỗ thêm/năm học tập x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

Tiền lương 01 giờ dạy dỗ thêm = Tiền lương 01 tiếng dạy x 150%;

Tiền lương 01 giờ dạy:

2.1.Đối cùng với cô giáo đại lý dạy dỗ mầm non, cửa hàng dạy dỗ càng nhiều, trường trung cấp bài bản với cô giáo, giáo viên cửa hàng dạy nghề

Tiền lương 01 tiếng dạy dỗ = (Tổng chi phí lương của 12 mon trong thời hạn học)/ (Định nấc giờ đồng hồ dạy/năm) x (Số tuần giành cho đào tạo (dạy dỗ trẻ))/ 52 tuần

Đối với bên giáo có tác dụng công tác làm việc làm chủ hoặc được cắt cử làm cho trách nhiệm tổng prúc trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội sinh hoạt cửa hàng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, các đại lý dạy dỗ phổ biến, ngôi trường trung cung cấp bài bản cùng cơ sở dạy nghề được tính theo phương pháp nêu trên, trong số đó định nấc giờ đồng hồ dạy/năm là định nấc tiếng dạy/năm của giáo viên thuộc bậc học, cấp cho học, bộ môn của cửa hàng dạy dỗ đó;

2.2. Đối cùng với giảng viên đại lý giáo dục đại học, đại lý huấn luyện, bồi dưỡng của Bộ, cơ sở ngang Sở, phòng ban ở trong nhà nước, Trường Chính trị tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong Trung ương:

Tiền lương 01 giờ dạy dỗ = (Tổng chi phí lương của 12 mon trong thời điểm học)/(Định nấc giờ đồng hồ dạy/năm) x 22,5 tuần/52 tuần


2.3.Đối với đơn vị giáo có tác dụng công tác thống trị, cán bộ Đoàn, Hội tđắm đuối gia đào tạo và huấn luyện sinh hoạt cửa hàng dạy dỗ đại học

Đối cùng với công ty giáo có tác dụng công tác làm việc làm chủ, cán bộ Đoàn, Hội tham mê gia huấn luyện và đào tạo sinh hoạt đại lý giáo dục đại học, cửa hàng huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng của Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan nằm trong nhà nước, Trường Chính trị tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương được tính theo cách làm nêu trên, trong số ấy định nút giờ dạy/năm là định nút tiếng dạy/năm của giáo viên thuộc chức danh, cỗ môn của cơ sở giáo dục đó;

Số giờ dạy dỗ thêm/năm học tập = – (Định nút giờ đồng hồ dạy/năm).

Trong đó:

– Số giờ đồng hồ dạy dỗ quy đổi/năm học tập được thực hiện theo Khoản 3 Điều 5 của Thông bốn số 48/2011/TT-BGDĐT; Điều 11 Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT; Khoản 4 Mục II cùng Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH; Điều 12 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT; Khoản 2 Điều 11 và Điểm d Khoản 3 Điều 13 Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT; Khoản 3 Khoản 4 Điều 10 cùng Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

– Số giờ dạy tính thêm/năm học được vận dụng đối với giáo viên dạy lớp gồm trẻ khuyết tật học hòa nhập được nguyên lý tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT;

– Số giờ đồng hồ dạy được giảm theo chế độ/năm học được thực hiện theo luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT; Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tứ số 28/2009/TT-BGDĐT; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT; Khoản 6 Mục II cùng Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH; Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông bốn liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

 Định nút giờ dạy/năm được xem theo điều khoản trên các văn uống bạn dạng lý lẽ với những đối tượng người dùng là nhà giáo (của cả bên giáo làm cho công tác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm cho trọng trách tổng phụ trách nát Đội) thuộc danh sách trả lương được phòng ban gồm thẩm quyền phê để mắt tới, đã trực tiếp huấn luyện trong các đại lý dạy dỗ công lập và Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ sở bao gồm thẩm quyền phê ưng chuẩn, vẫn có tác dụng công tác trả lời thực hành trên các xưởng ngôi trường, trạm, trại, phòng xem sét trong số cửa hàng giáo dục công lập; đã trực tiếp có tác dụng trọng trách hướng dẫn thực hành thực tế bên trên tàu đào tạo và huấn luyện, thừa kế tiền lương dạy thêm giờ Khi đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường. ngày 14 mon 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách chi phí lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ khí, ngừng nhiệm vụ huấn luyện, các trọng trách công tác làm việc khác theo cơ chế thao tác ở trong phòng giáo. Cụ thể nhỏng sau:

– Định mức tiếng dạy/năm của giáo viên thiếu nhi = (Số giờ dạy dỗ ttốt học tập 2 buổi/ngày) x (Số ngày có tác dụng việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

– Định nút giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đại lý giáo dục mần nin thiếu nhi = (Số tiếng trực tiếp tham gia các vận động giáo dục/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) x (Số tuần dạy dỗ trẻ/năm học);

– Định nút tiếng dạy/năm của gia sư phổ thông; gia sư huấn luyện và giảng dạy chuyên môn sơ cấp nghề = <Định mức ngày tiết dạy dỗ (tiêu chuẩn tiếng giảng)/tuần> x (Số tuần giành riêng cho đào tạo và các vận động giáo dục/năm học);

– Định mức giờ đồng hồ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; cô giáo có tác dụng Tổng phú trách nát Đội Thiếu niên tiền phong HCM (điện thoại tư vấn tắt là Tổng phú trách); giáo viên là cán cỗ Đoàn Tkhô nóng niên Cộng sản HCM, Hội Liên hiệp Tkhô cứng niên cả nước (gọi tắt là cán bộ Đoàn, Hội) sinh hoạt các đại lý dạy dỗ đa dạng = (Định nấc máu dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; cô giáo làm cho Tổng phụ trách; cán cỗ Đoàn, Hội) x (Số tuần giành cho huấn luyện và đào tạo và các chuyển động giáo dục/năm học);

– Định mức tiếng dạy/năm của cán bộ quản lý đại lý dạy dỗ nghề là tiêu chuẩn giờ đồng hồ giảng về tối tphát âm lý lẽ tại Điểm b Khoản 3 Mục II và Điểm b Khoản 3 Mục III của Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH.

Định nấc tiếng dạy/năm của cán cỗ làm chủ trường trung cấp chuyên nghiệp hóa là khoảng thời gian đào tạo và huấn luyện lao lý tại Khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;

– Định nấc tiếng dạy/năm của các đối tượng người dùng không giống bởi thủ trưởng đơn vị quyết định mang lại mỗi năm học tập theo những văn uống bản vẻ ngoài tại những Điểm a, d, đ, e, f, g, h Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này.

Xem thêm: Chương Trình Đào Tạo Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Bách Khoa

-Tiền lương làm cho thêm giờ so với đối tượng người dùng khí cụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 của Thông tứ liên tịch này tiến hành theo dụng cụ trên Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 mon 01 năm 2005 của Sở Nội vụ và Bộ Tài chủ yếu lý giải tiến hành chế độ trả lương làm việc vào đêm hôm, làm cho thêm giờ so với cán bộ, công chức, viên chức.

-Thủ trưởng các đại lý dạy dỗ liên tục cùng Trung trung ương kỹ thuật, tổng hợp – phía nghiệp áp dụng các mức sử dụng của Thông tứ liên tịch này nhằm thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đồng hồ đối với nhà giáo trực thuộc phạm vi cai quản sau khoản thời gian gồm chủ kiến thống tuyệt nhất của cơ sở cung cấp bên trên thống trị trực tiếp

3. Tư vấn pháp luật:

Tóm tắt câu hỏi:

Kính xin chào chuyên gia. Tôi là giáo viên THPT. Tôi bao gồm thắc mắc thắc mắc xin nhờ vào Chuyên Viên câu trả lời, tư vấn. Đầu năm học tập, Hiệu trưởng bao gồm phân công nhiệm vụ giảng dạy và kiêm nhiệm với tổng số huyết vào tuần của từng giáo viên. Do điểm lưu ý bộ môn Ngữ văn tất cả cho 3-4 tiết/tuần/lớp nên lúc cắt cử thường sẽ có sự chênh lệch bao gồm gia sư vượt 1 tiết/tuần tuy vậy tất cả gia sư thiếu thốn 1 tiết/tuần. Vậy cho cuối năm học, cô giáo dạy dỗ quá 1 tiết/ tuần đó đã đạt được tính hưởng tăng tiếng ko tuyệt là đem số ngày tiết dư của tín đồ quá nhằm trừ đi số máu thiếu hụt của tín đồ thiếu? 

Luật sư tư vấn:

Theo lao lý của lao lý, định nấc huyết dạy giáo viên trung học tập càng nhiều là 17 tiết/tuần.

Chỉ tkhô giòn toán thù tiền lương dạy thêm tiếng làm việc đơn vị chức năng hoặc cỗ môn thiếu hụt con số công ty giáo vì cấp bao gồm thẩm quyền phê coi xét. Đơn vị hoặc cỗ môn khá đầy đủ công ty giáo thì chỉ được thanh toán chi phí lương dạy thêm giờ Lúc bao gồm công ty giáo nghỉ ngơi nhỏ, nghỉ ngơi tnhị sản theo luật pháp của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc tới trường tập, bồi dưỡng, tđắm say gia đoàn soát sổ, tkhô hanh tra với tđê mê gia đầy đủ công việc không giống (dưới đây hotline phổ biến là đi làm trách nhiệm khác) vì cấp cho gồm thẩm quyền phân công, điều đụng cần sắp xếp nhà giáo không giống dạy cố gắng.

Nếu số tiết chúng ta dạy dỗ thừa vượt số tiết dạy định nút cùng chúng ta thuộc trường vừa lòng bên trên thì thừa hưởng lương cho số số huyết học tập dạy dỗ thêm đó. Tiền lương một giờ đồng hồ dạy dỗ thêm được xác minh bằng 11/2 tiền lương một giờ đồng hồ dạy thường thì.

Xem thêm: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm 2019 : Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm

Số giờ đồng hồ dạy thêm được hưởng chi phí lương dạy dỗ thêm giờ theo điều khoản tại Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC không thật khoảng thời gian làm thêm theo công cụ của pháp luật: Số giờ đồng hồ làm cho thêm của tín đồ lao động không thật 50% số giờ làm việc bình thường vào 01 ngày, không thực sự 30 giờ đồng hồ vào 01 mon và tổng số không quá 200 giờ vào 01 năm.


Chuyên mục: Kiến Thức