CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11

Share:

Giải Bài Tập Ôn Tập Chương II SGK Hình Học 11 bao gồm 3 phần: Câu hỏi ôn tập cmùi hương II, bài tập ôn tập cmùi hương 2, Câu hỏi trắc nghiệm chương II....

Bạn đang đọc: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 11


Giải Bài Tập Ôn Tập Chương thơm II SGK Hình Học 11 có 3 phần: Câu hỏi ôn tập cmùi hương II, bài tập ôn tập chương thơm 2, Câu hỏi trắc nghiệm chương II. Trang 77, 78, 79 sách giáo khoa Hình 11.

CÂU HỎI ÔN TẬPhường CHƯƠNG 2

Trả lời Câu 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng...
*
Trả lời Câu 2 (trang 77 SGK Hình học 11): Thế nào là đường thẳng tuy vậy tuy nhiên với đường...Trả lời Câu 3 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu pmùi hương pháp chứng minc tía đường thẳng...
*
Trả lời Câu 4 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương thơm pháp chứng minh bố đường thẳng...Trả lời Câu 5 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu pmùi hương pháp chứng minch...Trả lời Câu 6 (trang 77 SGK Hình học 11): Phát biểu định lí Ta - lét trong không gian...
*
Trả lời Câu 7 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu cách xác định thiết diện bởi một...

BÀI TẬP ÔN TẬPhường CHƯƠNG II

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Cho hai hình thang ABCD và ABEF có phổ biến đáy lớn...

Xem thêm: Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Hà Nội, Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2021

*
Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là...Bài 3 (trang 77 SGK Hình học 11): Cho hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang...
*
Bài 4 (trang 78 SGK Hình học 11): Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt...
*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2

Bài 1 (trang 78 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề không đúng vào các mệnh đề sau đây:...Bài 2 (trang 78 SGK Hình học 11): Nếu tía đường thẳng không cùng nằm vào một...Bài 3 (trang 78 SGK Hình học 11): Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là...
*
Bài 4 (trang 79 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 5 (trang 79 SGK Hình học 11): Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm...Bài 6 (trang 79 SGK Hình học 11): Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A"B"C"...
*
Bài 7 (trang 79 SGK Hình học 11): Cho tứ diện đều S.ABC cạnh bằng a. Gọi I là...Bài 8 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của...Bài 9 (trang 80 SGK Hình học 11): Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy,...
*
Bài 10 (trang 80 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 11 (trang 80 SGK Hình học 11): Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB...Bài 12 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q...Xem đầy đủ: Giải bài tập Hình học 11 chương thơm 2 SGK

Bài viết liên quan