Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚPhường 10 TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN ÁPhường. DỤNG TỪ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TỈNH QUẢNG NAM:/data/files/CAU%20TRUC%20DE%20TS%2010%20CHUYEN.pdf

1. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ:/data/files/CT_MonDiaLy.pdf

2.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC:/data/files/CT_MonHoaHoc.pdf

3.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ:/data/files/CT_MonLichSu.pdf

4.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN:/data/files/CT_MonNguVan.pdf

5.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN SINH HỌC:/data/files/CT_MonSinhHoc.pdf

6.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH:/data/files/CT_MonTiengAnh.pdf

7. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN CHUNG:/data/files/CT_MonToanbình thường.pdf

8.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN CHUYÊN:/data/files/CT_MonToanchuyen.pdf

9.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ:/data/files/CT_MonVatLy.pdf

10. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIN HỌC:/data/files/578_Cau-truc-de-chuyen-Tin.doc
Bạn đang xem: Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Tin khác ...

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Bình chọn
Thống kê tầm nã cập
*
*

*
Đang online 2
*
Hôm nay 1433
*
Tháng này trăng tròn.149
*
Tổng tầm nã cập 6.366.390Xem thêm: Hutech Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Tp Hcm 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Tphcm 2020 Chính Xác

Dành mang lại giáo viên Dành mang đến cô giáo
THỜI KHÓA BIỂU THCS THỜI KHÓA BIỂU trung học cơ sở
Công văn chỉ huy của Phòng
Tin đọc nhiều
*

TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN DU VUI TRUNG THU


Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học, Sáng Kiến Kinh Nghiệm Quản Lí Tiểu Học Chọn Lọc

*


Chuyên mục: Kiến Thức