Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tiếng Anh Là Gì

Share:
Sau này ông theo học Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào thời điểm năm 1925 ngành kỹ thuật từ nhiên.

Bạn đang đọc: Đại học khoa học tự nhiên tiếng anh là gì


Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires và obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày nay, thống kê được sử dụng rộng rãi hơn vào cơ quan chỉ đạo của chính phủ, marketing, kỹ thuật từ bỏ nhiên cùng buôn bản hội.
Ông theo học ngành công nghệ từ nhiên nghỉ ngơi Đại học tập Quốc gia Kharkiv, hoàn toàn học trình 4 năm trong khoảng hai năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Năm 1964, ông được thai có tác dụng thành viên của Phân ban Toán học/Khoa học từ bỏ nhiên ở trong Viện Hàn lâm Khoa học tập Bayern.
In 1964, he was elected a thành viên of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học tập, và tới tháng 9 cùng năm đậu thêm bởi tú tài công nghệ từ bỏ nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, and in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.
Sinch ra tại Barcelomãng cầu, ông vẫn bước đầu tiên nghiên cứu thứ lý cùng công nghệ từ bỏ nhiên, mà lại lập cập chuyển thanh lịch phong cách thiết kế.
Born in Barcelona, he initially studied physics & natural sciences, but soon switched to architecture.

Xem thêm: 1 - Phim Hãy Yêu Đừng E Ngại


Lúc còn là 1 đứa trẻ, anh vẫn ham mê kỹ thuật tự nhiên, nhiếp đáp ảnh, cùng tôn giáo (theo Pietism của bà mẹ bản thân.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, & religion (following his mother"s Pietism).
Năm 1930, Hoxha mang lại học tập tại Đại học Montpellier làm việc Pháp theo một học bổng cấp cho đơn vị nước về các ngành công nghệ từ nhiên.
In 1930, Hoxha went to lớn study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
Ông cho xuất phiên bản hai cuốn giáo khoa về khoa học trường đoản cú nhiên chứa nhiều sáng tạo, minh chứng với cả dị đoan.
He published two encyclopedias of natural science which contain a wide variety of inventions, facts, & occult superstitions.
Năm 2006 cô dấn Trao Giải Khoa học Tự nhiên Quốc gia Chile với biến chuyển fan thiếu nữ thứ nhất nhận thấy giải đó.
In 2006 she received Chile"s National Prize for Natural Sciences, becoming the first woman to win the award.
Lúc Lister còn tuổi thiếu niên, cậu theo học Grove House School Tottensi, phân tích tân oán học, khoa học trường đoản cú nhiên, và ngôn từ.
As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenđắm đuối, studying mathematics, natural science, và languages.
Vào năm 1824, Hans Christian Ørsted tùy chỉnh Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), Có nghĩa là Hội đồng Truyền bá Kiến thức về Khoa học Tự nhiên.
In 1824, Ørsted founded Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), a society to disseminate knowledge of the natural sciences.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài viết liên quan