ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 2016

Share:
*
*
*
KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghiTìm thấy14biểu ghiTiếp tục tìm kiếm kiếm : hồ hết trườngNhan đềTác giảNhà xuất bảnTừ khoáBBKDDCLOCUDCTiêu đề đề mụcNgôn ngữQuốc giaTùng thưChuyen_nganh_luan_anNLMOAI SetNguồn tríchSố nguồn tríchNăm xuất bản
1 Hiển thị: ISBDĐơn giản
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn về đối tượng người dùng kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân / Đinh Hoàng quang quẻ .

Bạn đang đọc: Đại học kiểm sát hà nội 2016

- 2021. - // khoa học Kiểm sát, trường Đại học Kiểm ngay cạnh Hà Nội, 2021, Số 01 (45), tr. 35 - 41
2 giải pháp cấm đi khỏi địa điểm cư trú theo bộ phương tiện Tố tụng Hình sự năm 2015 / Đinh Hoàng quang quẻ . - // Nhà nước và pháp luật, Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, 2018, Số 12 (368), tr. 18-25
3 nên hoàn thiện các nguyên tắc cơ phiên bản của bộ nguyên lý Tố tụng hình sự sửa đổi cân xứng các luật pháp về quyền bé người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân vào hiến pháp năm 2013 / Đinh Hoàng quang . - 2014. - // Kiểm sát, Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao, 2014, Số 15, tr.9-13
4 nên sửa đổi phần lắp thêm năm Bộ phép tắc Tố tụng hình sự về thi hành bạn dạng án và quyết định của tòa án cho cân xứng với lao lý thi hành án về hình sự, dân sự / Đinh Hoàng quang quẻ . - 2014. - // Kiểm sát, Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao, 2014, Số 1(Số Xuân), tr.43-47
5 Chế định thủ tục xét tha tù hãm trước thời hạn có đk với bài toán sửa đổi pháp luật thi hành án hình sự năm 2010 / Đinh Hoàng quang quẻ . - 2016. - // kỹ thuật kiểm sát, ngôi trường Đại học Kiểm cạnh bên Hà Nội, 2016, Số 01 (09), tr. 31 - 35
6 Giáo trình công cụ thi hành tạm giữ, nhất thời giam và luật pháp thi hành án hình sự / Mai Đắc Biên . - hà nội : chính trị đất nước - Sự thật, 2017. - 376 tr. ; 21cm. - Bùi, Thị Hạnh Đinh, Hoàng quang đãng Nguyễn, Đức Hạnh Nguyễn, Thị Thu TrangThông tin xếp giá: A18110012566-A18110012570, A19110013146-A19110013150, B18110008348-B18110008352, B19110009511, B19110009513-B19110009515, B19110009520
7 khái niệm tội phạm vào Bộ luật pháp Hình sự / Nguyễn quang Tuyến, Phạm Việt Nghĩa . - 2015.

Xem thêm: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã Ra Làm Gì ? Các Khoa Đào Tạo Chính Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

- Phạm, Việt Nghĩa // nhà nước cùng Pháp luật, Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam, 2015, Số 2 (232), tr. 56-64
8 một số trong những bất cập và hướng triển khai xong quy định về thực hiện án và đưa ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao trong Bộ cách thức Tố tụng hình sự năm 2015 / Đinh Hoàng quang đãng . - 2017. - // công nghệ Kiểm sát, trường Đại học Kiểm gần cạnh Hà Nội, 2017, Số 04 (17), tr. 35 - 41
9 một số trong những vấn đề về kiểm soát quản lý, thi hành tạm bợ giữ, nhất thời giam theo chính sách Thi hành nhất thời giữ, trợ thì giam năm năm ngoái / Đinh Hoàng quang quẻ . - 2017. - // công nghệ Kiểm sát, ngôi trường Đại học Kiểm ngay cạnh Hà Nội, 2017, Số 01 (15), tr. 40 - 45
10 một vài ý kiến góp ý vào phần vật dụng năm dự thảo bộ hiện tượng tố tụng hình sự (sửa đổi) / Đinh Hoàng quang . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao, 2015, Số 7, tr. 35 - 39
11 Quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm giáp nhân dân trong thực hành án phạt tội nhân / Đinh Hoàng quang đãng . - // công nghệ Kiểm sát, trường Đại học Kiểm giáp Hà Nội, 2019, Số 01 (27), tr. 25 - 30
12 Quyền trực tiếp kiểm tiếp giáp thi hành án phạt tội nhân của Viện kiểm gần kề nhân dân / Đinh Hoàng quang đãng . - // công nghệ Kiểm sát, trường Đại học Kiểm gần kề Hà Nội, 2019, Số 5 (32), tr. 33-37
13 Sửa thay đổi phần đồ vật năm của bộ luật tố tụng hính sự về thi hành phiên bản án và đưa ra quyết định của tóa án / Đinh Hoàng quang . - 2013. - // nguyên lý học, Đại học qui định Hà Nội, 2013, Số 12(163), tr.33-39
14 sự việc quy định nhiệm vụ hình sự đối với pháp nhân vào Bộ quy định Hình sự vn / Đinh Hoàng quang . - 2015. - // bên nước và pháp luật, Viện nhà nước với pháp luật, 2015, Số 3(323), tr.56-62

Bài viết liên quan