đại học môn toán khối b năm 2011

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shaumãng cầu Niequist


Bạn đang xem: đại học môn toán khối b năm 2011

*

52 Small Changes for the Mind: Improve sầu Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal
*

*Xem thêm: Phim Hyun Bin Và Son Ye Jin Đóng Chung, Hành Trình Yêu Của Son Ye Jin

*

*

The Full Spirit Workout: A 10-Step System lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Vi xử lý Core, và Create a Fun và Fulfilling Life Kate Eckman


Xem thêm: Bài Hát Tiếng Anh Trong Phim Yêu Không Kiểm Soát (Uncontrollably Fond Ost)

Đáp án chính thức môn Toán thù - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀ CHÍNH THỨCĐÁP ÁN – THANG ĐIỂMĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011Môn: TOÁN; Kăn năn B(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)ĐÁPhường ÁN − THANG ĐIỂMCâu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm)Khi m = 1, ta có: y = x4– 4x2+ 1.• Tập xác định: D = R.• Sự biến thiên:– Chiều thay đổi thiên: y = 4x3– 8x; y = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2.±0,25Hàm số nghịch biến bên trên các khoảng chừng (– ∞; – 2 ) với (0; 2 ); đồng thay đổi bên trên cáckhoảng tầm (– 2; 0) cùng ( 2; + ∞).– Cực trị: Hàm số đạt cực tè tại x = 2;± yCT = – 3, đạt cực lớn trên x = 0; yCĐ = 1.– Giới hạn: lyên llặng .x xy y→ − ∞ → + ∞= = +Trang 1/4∞0,25– Bảng biến hóa thiên:0,25• Đồ thị:0,252. (1,0 điểm)y(x) = 4x3– 4(m + 1)x = 4x(x2– m – 1); y(x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x2= m + 1 (1). 0,25Đồ thị hàm số bao gồm bố điểm rất trị, Khi còn chỉ khi: (1) tất cả nhì nghiệm biệt lập không giống 0⇔ m > – 1 (*).0,25khi đó: A(0; m), B( 1;m− + – m2– m – 1) và C( 1;m + – m2– m – 1).Suy ra: OA = BC ⇔ m2= 4(m + 1) ⇔ m2– 4m – 4 = 00,25I(2,0 điểm)⇔ m = 2 ± 2 2; thỏa mãn (*). Vậy, giá trị phải tìm: m = 2 –2 2 hoặc m = 2 + 2 2. 0,251. (1,0 điểm)Phương trình vẫn mang đến tương tự với: sinx(1 + cos2x) + sinxcosx = cos2x + sinx + cosx 0,25⇔ cos2x(sinx – 1) + cosx(sinx – 1) = 0 ⇔ (sinx – 1)(cos2x + cosx) = 0 0,25• sinx = 1 ⇔ x =2π+ k2π. 0,25II(2,0 điểm)• cos2x = – cosx = cos(π – x) ⇔ x =3π+ k2.3πVậy, phương thơm trình sẽ mang lại có nghiệm: x =2π+ k2π; x =3π+ k23π(k ∈ Z).0,25+ ∞– 3 – 31x – ∞ –+ ∞2 0 2y – 0 + 0 – 0 +y+ ∞xy–2 22− 2–31O

Chuyên mục: Kiến Thức