ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2007

Share:
- Lượt xem: 99,691 - liên kết tải: Tải về- Đề thi

- Chụ ý: Các file đề gồm format .PDF, nhằm phát âm được bạn cần phần mềm hiểu PDF. Nếu các bạn chưa xuất hiện, bạn có thể vào đó để tải về


Bạn đang đọc: Đại học môn toán khối d năm 2007

Phiên bạn dạng Text

1/4 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨCĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007Môn: TOÁN, kăn năn D (Đáp án - Thang điểm tất cả 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo ngay cạnh sựthay đổi thiên và vẽ đồthịcủa hàm số(1,00 điểm) Ta tất cả 2x 2y2. x1 x1==− ++•Tập xác định: D = 1 − . •Sựđổi mới thiên: 22y" 0, x D.(x 1)=>∀∈ +0,25 Bảng phát triển thành thiên 0,25 •Tiệm cận: Tiệm cận đứng x = −1, tiệm cận ngang y = 2. 0,25 • Đồthị: 0,25 2 Tìm tọa độ điểm M … (1,00 điểm) Vì () MC∈ nên 0002xMx; .x1⎛⎞ ⎜⎟+ ⎝⎠Phương trình tiếp tuyến của (C) trên M là: ()( ) ()()200 00 22 0002x 2x 2yy"x xx y x .x1 x1 x1=−+⇔= + + ++()()22 00 202xAx;0,B0; .x1⎛⎞ ⎜⎟ ⇒− ⎜⎟+⎝⎠0,25 Từgiảthiết ta có: ()22 00 202x 1.x2 x1− =+2002002x x 1 02x x 1 0.⎡ + +=⇔⎢− −= ⎢⎣001x2x1⎡=−⎢ ⇔⎢= ⎣0,50 yx −∞ 1 − +∞y"+ + +∞ 2−∞ 2yO x21 −2/4 Với 01x2=− ta bao gồm 1M;22⎛⎞−− ⎜⎟ ⎝⎠. Với 0x1= ta tất cả () M1;1. Vậy bao gồm nhị điểm M vừa lòng thưởng thức bài tân oán là: 1M;22⎛⎞− − ⎜⎟ ⎝⎠và () M1;1. 0,25 II 2,00 1 Giải pmùi hương trình lượng giác (1,00 điểm) Pmùi hương trình đang mang lại tương đương với 11sinx 3cosx 2 cosx62π ⎛⎞ ++ =⇔ −= ⎜⎟ ⎝⎠0,50 () xk2,x k2k. 26 ππ ⇔=+π=−+π ∈Z 0,50 2 Tìm m đểhệpmùi hương trình gồm nghiệm (1,00 điểm). Đặt () 11 xu,yvu2,v2. xy += += ≥ ≥Hệ đang đến trởthành: () 33uv5 uv5uv 8 m u v 3 u v 15m 10+= ⎧ += ⎧ ⎪⇔ ⎨⎨= − +− += − ⎩ ⎪⎩0,25 u,v ⇔ là nghiệm của phương thơm trình: 2t5t8m − +=(1). Hệ sẽ cho gồm nghiệm Khi và chỉLúc phương thơm trình (1) tất cả nhì nghiệm 12 tt,tt ==thoảmãn: 12 t2,t2 ≥≥(t1, t2không nhất thiết phân biệt). Xét hàm số () 2ft t 5t 8 =−+với t2≥ : Bảng biến hóa thiên của () ft: 0,50 Từbảng đổi thay thiên của hàm sốsuy ra hệ đã mang lại có nghiệm Khi cùng chỉKhi 7m2 4≤ ≤ hoặc m22 ≥ . 0,25 III 2,00 1 Viết pmùi hương trình con đường trực tiếp d ... (1,00 điểm) Tọa độtrọng tâm: () G 0;2;2 . 0,25 Ta có: () ( ) OA 1; 4; 2 , OB 1; 2; 4 ==− JJJG JJJG. Vectơchỉpmùi hương của d là: ( ) ( ) n 12; 6;6 6 2; 1;1 . =−= − G 0,50 Phương thơm trình con đường thẳng d: xy2z2.211− −==−0,25 2 Tìm tọa độ điểm M... (1,00 điểm) Vì () MM1t;2t;2t ∈∆⇒ − − + 0,25 t −∞ 2 − 2 5/2 +∞() f" t − − 0+ () ft 22+∞7/42+∞ ba phần tư ()( ) ()()()() ( )22 222 222 MA MB t 6 t 2 2t 2 t 4 t 4 2t ⇒+=+−+−+−++−+−()2 212t 48t 76 12 t 2 28. =−+=−+22 MA MB + nhỏđộc nhất t2. ⇔=0,50 Khi kia ( ) M1;0;4. − 0,25 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt 423 2lnx xu ln x,dv x dx du dx, v .x4 ==⇒= =Ta có: eee 4423 311 1x1 e1 I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42 =− =− ∫∫0,50 Đặt 43 dx xulnx,dvxdx du ,v .x4 ==⇒==Ta có: ee ee444 3341 111x1e13e1 x ln xdx ln x x dx x .44 416 16+=−=−= ∫∫Vậy 45e 1I.32−=0,50 2 Chứng minch bất đẳng thức (1,00 điểm) Bất đẳng thức sẽ mang lại tương đương cùng với ()() ( ) ( )ab ba abln 1 4 ln 1 414 14 .ab++ +≤+⇔ ≤0,50 Xét hàm ()()xln 1 4fxx+= với x0.> Ta có: ()( ) ( )()xx x x2x4ln4 1 4 ln1 4f" x 0x14−+ += đề xuất ( ) ( ) fa fb ≤ và ta có điều cần chứng tỏ. 0,50 V.a 2,00 1 Tìm hệsốcủa x5(1,00 điểm) Hệsốcủa x5trong knhị triển của ()5x1 2x − là ()4 452.C. −Hệsốcủa x5vào khai triển của ()10 2x13x + là 33103.C .0,50 Hệsốcủa x5trong knhị triển của ()() 5102x1 2x x 1 3x −++là ()4 433 510 2 C 3 .C 33đôi mươi. −+=0,50 2 Tìm m đểtất cả độc nhất điểm P thế nào cho tam giác PAB rất nhiều (1,00 điểm) (C) có trọng điểm () I1; 2 − cùng bán kính R3.= Ta có: PAB ∆ phần đông buộc phải IPhường 2IA 2R 6 === ⇔Phường nằm trong đường tròn ( ) C"trung ương I, nửa đường kính R" 6. =0,50 Trên d bao gồm nhất một điểm Phường vừa lòng trải đời bài toán lúc cùng chỉlúc d xúc tiếp cùng với ()C"trên Phường ( ) d I;d 6 m 19,m 41. ⇔=⇔==−0,50 4/4 V.b 2,00 1 Giải phương trình logarit (1,00 điểm) Điều kiện: x4.2 3 0. −>Phương trình đang cho tương đương với: ()( )2xx x 22 log 4 15.2 27 log 4.2 3 ++= − ( )2xx 5. 2 13.2 6 0 ⇔ −−=0,50 ⇔xx22523⎡=−⎢= ⎢⎣Do x20> yêu cầu x23=2xlog3 ⇔= (vừa lòng điều kiện). 0,50 2Chứng minch SCD ∆ vuông cùng tính khoảng cách từH đến (SCD) (1,00 điểm) Hotline I là trung điểm của AD. Ta có: IA = ID = IC = a CD AC ⇒⊥. Mặt không giống, CD SA ⊥ . Suy ra CD SC ⊥ đề nghị tam giác SCD vuông trên C. 0,50Trong tam giác vuông SAB ta có: 22 222222SH SA SA 2a 2SB 3 SB SA AB 2a a= === ++Call d1và 2d theo thứ tự là khoảng cách từB cùng H mang lại phương diện phẳng (SCD) thì 221 1d SH 2 2dd. dSB3 3 ==⇒=Ta có: B.SCD BCD1SCD SCD3V SA.Sd.SS ==2BCD11 SAB.BCa. 22 ==22222 SCD11 SSC.CDSAAĐài truyền hình BBC.ICID 22 ==++ +2a2. =Suy ra 1ad.2=Vậy khoảng cách từH cho mặt phẳng (SCD) là: 212a dd. 33 = =0,50 Nếu thí sinch làm cho bài bác không áp theo giải pháp nêu vào lời giải cơ mà vẫn đúng thì đ-ợc đủ điểm từng phần nh-giải đáp hình thức.----------------Hết---------------- SAB CD H I

Đáp án thang điểm đề thi đại học môn Toán kăn năn D năm 2007


Xem thêm: Học Tiếng Anh Ở Ms Hoa Toeic Có Tốt Không, HọC Ms Hoa Toeic Cã³ TốT Khã´Ng

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

de thi toan khoi d phái mạnh 2007 dap an tháng toan khoi d 2007 dap an toan khoi d 2007 dap an de thi dai hoc mon toan khoi D nam giới 2007 dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi d 2007 de toan khoi D 2007 de thi dai hoc khoi D 2007 dap an de thi dai hoc khoi D phái mạnh 2007 dap an de thi mon toan khoi d nam 2007

http://mynhanke.mobi com/dap-an-thang-diem-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-d-nam-2007/

D 2007 de thi toan khoi d 2007 de thi dai hoc khoi d phái nam 2007 de thi dai hoc mon toan khoi d phái nam 2007 tân oán d 2007 dap an de thi toan khoi d phái nam 2007 dap an tháng toan khoi d nam 2007 de toan khoi d nam giới 2007 tân oán khoi d 2007 dap an de thi toan khoi d 2007

Bài viết liên quan