Giới thiệu Th&#x
F4;ng tin chung Lịch sử ph&#x
E1;t triển Cơ cấu tổ chức Đảng ủy C&#x
F4;ng t&#x
E1;c đảng Tổ chức đo&#x
E0;n thể C&#x
E1;c đơn vị Ba c&#x
F4;ng khai Media Đ&#x
E0;o tạo Đ&#x
E0;o tạo Đại học ch&#x
ED;nh quy Đ&#x
E0;o tạo VLVH Sinh vi&#x
EA;n

*

*

*

*

*

Kiểm định HCERES

Trường Đại học X&#x
E2;y dựng H&#x
E0; Nội l&#x
E0; một trong bốn trường đại học đầu ti&#x
EA;n của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định của một tổ chức kiểm định quốc tế

Xếp hạng 4 sao UPM trong hệ thống UPM

Trường Đại học X&#x
E2;y dựng H&#x
E0; Nội đạt chuẩn đại học nghi&#x
EA;n cứu 4 sao theo Hệ thống Đối s&#x
E1;nh Chất lượng Gi&#x
E1;o dục đại học UPM

Lễ c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Ph&#x
F3; gi&#x

Trường Đại học X&#x
E2;y dựng H&#x
E0; Nội vinh dự c&#x
F3; 3/20 t&#x
E1;c phẩm được nhận trao tặng thưởng tại Lễ trao tặng thưởng c&#x
E1;c t&#x
E1;c phẩm l&#x
FD; luận, ph&#x
EA; b&#x
EC;nh, văn học nghệ thuật xuất bản năm 2021

Hội thảo “Quản l&#x
FD; v&#x
E0; T&#x
E1;i chế chất thải rắn x&#x
E2;y dựng” tại th&#x

Lễ tổng kết v&#x
E0; trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập v&#x
E0; l&#x
E0;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&#x
E1;ch Hồ Ch&#x

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học X&#x
E2;y dựng H&#x
E0; Nội với c&#x
E1;c hoạt động kỷ niệm Ng&#x
E0;y th&#x
E0;nh lập Qu&#x
E2;n đội Nh&#x
E2;n d&#x
Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o lịch nghỉ Tết Nguy&#x
EA;n đ&#x
E1;n Qu&#x
FD; M&#x
TB V/v thăm d&#x
F2; dư luận đối với c&#x
E1;c ứng vi&#x
EA;n đề nghị x&#x
QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS Cấp Trường cho NCS L&#x
QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS Cấp Trường cho NCS H&#x
Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o kết quả x&#x
E9;t bổ nhiệm chức danh Ph&#x
F3; gi&#x
Lễ kỷ niệm 65 năm đ&#x
E0;o tạo, 55 năm th&#x
E0;nh lập (1956-1966-2021), c&#x
F4;ng bố Quyết định đổi t&#x
EA;n trường v&#x
E0; đ&#x
F3;n nhận Cờ thi đua của Ch&#x
ED;nh phủ
Trao chứng nhận kiểm định của HCERES cho 4 trường đại học Việt Nam
Vận động x&#x
E2;y dựng đ&#x
E0;i tưởng niệm liệt sỹ trung đo&#x
E0;n 207
Đại hội đại biểu C&#x
F4;ng đo&#x
E0;n Trường đại học X&#x
E2;y Dựng kh&#x
F3;a XXIV nhiệm k&#x
EC; 2017 – 2020
Trường ĐHXD ch&#x
ED;nh thức l&#x
E0; một trong bốn Trường đại học đầu ti&#x
EA;n của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định quốc tế HCERES
C&#x
F4;ng chiếu v&#x
E0; giao lưu với Ban nhạc Bức Tường về bộ phim “Bức Tường chuyện ng&#x
E0;y h&#x
F4;m qua”
Dự &#x
E1;n ti&#x
EA;u biểu

Một số hoạt động trong khu&#x
F4;n khổ dự &#x
E1;n SATREPS do Cơ quan Hợp t&#x
E1;c Quốc tế Nhật Bản v&#x
E0; Cơ quan Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ Nhật Bản t&#x
E0;i trợ giai đoạn 2018 – 2023 (Th&#x
E1;ng 6/2022)

Sở hữu tr&#x
ED; tuệ

PGS.TS Đinh Quang Cường vinh dự nhận Giải thưởng Nh&#x
E0; nước về Khoa học v&#x
E0; c&#x
F4;ng nghệ

C&#x
F4;ng bố quốc tế

Năm 2021, Trường Đại học X&#x
E2;y dựng H&#x
E0; Nội c&#x
F3; 159 b&#x
E0;i b&#x
E1;o đăng tr&#x
EA;n tạp ch&#x
ED; khoa học quốc tế uy t&#x
ED;n trong danh mục Web of Science

Thông tin chung

Lịch sử phát triển

– Kỹ thuật công trình xây dựng (*) (gồm các chuyên ngành:Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Hệ thống kỹ thuật trong công trình; Xây dựng Cảng – Đường thuỷ; Xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện; Tin học xây dựng ).

Đang xem: đh xây dựng hà nội: lễ bảo vệ đatn khoá 52kd khoa kiến trúc và quy hoạch

D580201

A

– Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)

D580205

A

– Cấp thoát nước

D110104

A

– Công nghệ Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý môi trường)

D510406

A

– Kỹ thuật công trình biển (gồm các chuyên ngành: Xây dựng Công trình vên biển; Xây dựng Công trình biển – dầu khí)

D580203

A

– Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

D510105

A

– Công nghệ thông tin (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống & Mạng máy tính)

D480201

A, A1

– Kỹ thuật cơ khí (*) (gồm các chuyên ngành:Máy xây dựng; Cơ giới hoá xây dựng)

D520103

A

– Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa)

D520503

A

– Kinh tế xây dựng

D580301

A

– Quản lý xây dựng (*) (gồm các chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế và Quản lý đô thị, Kinh tế và Quản lý bất động sản)

D580302

A

Cá Vược Là Cá Gì? Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua, Bán Ở Đâu Rẻ? ? Cá Vược Bao Nhiêu Tiền 1Kg Và Các Món

– Khối A1 thi Toán, Lý, Tiếng Anh: Ngành Công nghệ thông tin (mã ngành: D480201) gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống và Mạng máy tính.

– Danh hiệu bằng tốt nghiệp:

+ Bằng Kiến trúc sư: Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị

+ Bằng Kỹ sư: Các ngành còn lại.

Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp: Tuyển chọn 90 sinh viên đã trúng tuyển vào khối A căn cứ vào kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên. Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các chuyên ngành: Xây dựng Cơ sở hạ tầng giao thông; Kỹ thuật đô thị; Xây dựng công trình thuỷ.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp học bằng tiếng Pháp – Hợp tác với tổ chức đại học Pháp ngữ AUF (50 sinh viên) và học bằng tiếng Anh (100 sinh viên).

+ Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào đại học nếu muốn được học ngành Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật và đạt từ 4.5 điểm trở lên mới được xét tuyển.

+ Số chỗ trong Ký túc xá nhận khoá tuyển sinh 2012: 450 SV

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến 2.800 chỉ tiêu phân bổ cho các khối:

+) Khối V: 400 chỉ tiêu trong đó: Ngành Kiến trúc: 350 chỉ tiêu; Ngành Quy hoạch vùng và đô thị: 50 chỉ tiêu;

+) Khối A, A1: 2.400 chỉ tiêu (Tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành: Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp…).

– 01 lớp (50 sinh viên) ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) học bằng tiếng Anh

– 01 lớp (50 sinh viên) ngành Cấp thoát nước học bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Trường đại học ngoại ngữ, đh sư phạm (đh đà nẵng), chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngoại ngữ

* Các thí sinh đã đăng ký các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật cơ khí và Quản lý xây dùng cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về các chuyên ngành đào tạo của trường để đăng ký nguyện vọng chuyên ngành vào ngày làm thủ tục dự thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *