Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2018

Share:
STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
17580101Kiến trúcV00, V01, V02, V1019
27580101_01Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất)V00, V01, V02, V1018.79
37580105Quy hoạch vùng và đô thịV00, V01, V02, V1016.23
47580201 01Kỹ thuật thành lập (chuyên ngành: Xây dụng dân dụng và Công nghiệp)A00, A01, B00, D07, D2917.5
57580201_02Kỳ thuật sản xuất (chuyên ngành: khối hệ thống kỹ thuật vào công trình)A00, A01, B00, D07, D2917
67580201_03Kỹ thuật phát hành (chuyên ngành: Tin học xây dựng)A00, A01, B00, D07, D2915.7
77580205_01Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng ước đường)A00, A01, B00, D07, D2916
87580213_01Kỹ thuật cung cấp thoát nướcA00, A01, B00, D07, D2915
97580213_01(Chuyên ngành: cấp cho thoát nước - môi trường thiên nhiên nước)A00, A01, B00, D07, D2915
107510406Công nghệ nghệ thuật Môi trườngA00, A01, B00, D07, D2915
117580202_01Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: thành lập Cảng - Đường thuỷ)A00, A01, B00, D07, D2915
127580202_02Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: sản xuất Thuỷ lợi - Thuỷ điện)A00, A01, B00, D07, D2915
137580203Kỹ thuật xây dựng công trình biểnA00, A01, B00, D07, D2915
147510105Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựngA00, A01, B00, D07, D2915
157480201Công nghệ thông tinA00, A01, B00, D07, D2919
167520103_01Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: thứ xây dựng)A00, A01, B00, D07, D2915
177520103_02Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dụng)A00, A01, B00, D07, D2915
187520503_01Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồA00, A01, B00, D07, D2915
19(Chuyên ngành: nghệ thuật Trắc địa thiết kế - Địa chính)A00, A01, B00, D07, D2915
207580301Kinh tế xây dựngA00, A01, B00, D07, D2918
217580302_01Quản lý desgin (chuyên ngành: kinh tế tài chính và làm chủ đô thị)A00, A01, B00, D07, D2916.05
227580302_02Quán lý xây dựng (chuyên ngành: tài chính và làm chủ bất cồn sản)A00, A01, B00, D07, D2915.45

Thông tin Điểm chuẩn 2021:Theo dõi Điểm chuẩn 2021

Bài viết liên quan