đại học y dược tp hcm 2017

Quyết định số 5528/QĐ-ĐHYD ngày 25 tháng 1hai năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc thừa nhận tốt nghiệp với cấp cho bởi thạc sĩ năm 2019 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2017 - 2019 cùng 2016 - 2018 (trễ hạn)

1. Quyết định xuất sắc nghiệp với cung cấp bởi thạc sĩ khóa 2017 - 2019.

Bạn đang xem: đại học y dược tp hcm 2017

2. Quyết định tốt nghiệp với cấp cho bởi thạc sĩ khóa 2016 - 2018 (trễ hạn).


Quyết định số 5696/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 1hai năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP..Hồ Chí Minh về bài toán thừa nhận xuất sắc nghiệp với cấp cho bằng thạc sĩ năm 2018 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2015 - 2018
Quyết định số 5694/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 1hai năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPhường. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp cùng cung cấp bởi thạc sĩ năm 2018 của học tập viên chuyên môn thạc sĩ khóa năm nhâm thìn - 2018
Quyết định số 5695/QĐ-ĐHYD ngày 26 mon 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP Hồ Chí Minh về vấn đề công nhận giỏi nghiệp cùng cấp cho bằng thạc sĩ năm 2018 của học viên trình độ thạc sĩ khóa năm ngoái - 2017 (trễ hạn).
Quyết định số 5526/QĐ-ĐHYD ngày 18 mon 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.. HCM về bài toán thừa nhận giỏi nghiệp cùng cung cấp bằng thạc sĩ năm 2017 của học tập viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2015 - 2017.
Quyết định số 5655/QĐ-ĐHYD ngày 29 tháng 1hai năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TPhường. HCM về bài toán thừa nhận tốt nghiệp và cung cấp bằng thạc sĩ năm 2017 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2014 - 2017
Quyết định số 5557/QĐ-ĐHYD ngày đôi mươi tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM về việc thừa nhận giỏi nghiệp với cung cấp bởi thạc sĩ năm 2017 của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa năm trước - 2016 (trễ hạn).
Quyết định số 4796/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 1hai năm năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP..HCM về câu hỏi thừa nhận giỏi nghiệp và cấp cho bởi thạc sĩ năm năm 2016 của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2014 - năm 2016.

Xem thêm: Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Học Trường Nào, Tại Sao Phải Học Ngành Này


Quyết định số 4959/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 1hai năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về bài toán thừa nhận tốt nghiệp với cấp bởi thạc sĩ năm năm 2016 của học tập viên Bác sĩ nội trú khóa 2013 - năm 2016.
Quyết định số 4797/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TPHCM về vấn đề thừa nhận xuất sắc nghiệp cùng cung cấp bằng thạc sĩ năm 2016 của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2013 - 2015 (trễ hạn).
Quyết định số 4704/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 mon 1hai năm năm ngoái của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP Hồ Chí Minh về vấn đề công nhận tốt nghiệp với cung cấp bằng thạc sĩ năm 2015 của học viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2013 - năm ngoái.
Quyết định số 4832/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 30 tháng 1hai năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP..Hồ Chí Minh về việc thừa nhận xuất sắc nghiệp cùng cấp cho bởi thạc sĩ năm năm ngoái của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2012 - 2015.

Xem thêm: Xem Phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu Tập Cuối, Ngày Ấy Mình Đã Yêu


Quyết định số 4705/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 mon 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược Thành Phố HCM về câu hỏi thừa nhận xuất sắc nghiệp và cấp cho bởi thạc sĩ năm 2015 của học tập viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2012 - 2014 (trễ hạn).
Giới thiệu Thông báo Bác sĩ nội trú Chuim khoa cấp cho I Chuyên ổn khoa cấp II Thạc sĩ Tiến sĩ Lịch cấp phát bằng Câu hỏi hay gặp mặt Liên hệ
*

ĐC: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.. Hồ Chí Minh


Chuyên mục: Kiến Thức