Danh Sách Giảng Viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Share:
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Hồ Ký Thanh Phó trưởng phòng 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
2 TS. Nguyễn Thanh Tú Phó trưởng bộ môn 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 407
3 ThS. Đào Liên Tiến 2009, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam 2012, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 473
4 ThS. Hà Bách Tứ 2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 ThS. Hoàng Ánh Quang 2004, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457
6 TS. Hoàng Xuân Tứ 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Lang Châu, Trung Quốc Thành thạo tiếng Trung
7 ThS. Trần Anh Đức 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 433
8 TS. Vũ Lai Hoàng Phó trưởng phòng 2001, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2007, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2013, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457

Bạn đang đọc: Danh sách giảng viên đại học bách khoa hà nội

*

*

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Pha Lê, Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Reboot

*

*

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Bài viết liên quan