Đáp án đề thi sinh thpt quốc gia 2019

Share:

Đáp án xác nhận tất cả các môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục và đào tạo đã được chào làng. Xem với download ngay lập tức giải đáp tất cả những môn mynhanke.mobi THPTQG 2019: Tân oán, Anh, Lý, Hóa, Sinch, Sử, Địa, GDCD toàn bộ các mã đề dưới đây.

Đáp án đề mynhanke.mobi THPTQG 2019 - Tất cả những môn

Tải Đáp án tệp tin pdf những môn:

Môn Toán thù - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinch - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - Tiếng Nhật - Tiếng Đức - Tiếng Nga - Tiếng Trung - Tiếng Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án Tiếng Nhật

*

Đáp án Tiếng Trung

*

Đáp án tiếng Pháp

*

Đáp án giờ Nga

*

Đáp án giờ Đức

*

Đáp án đề mynhanke.mobi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán thù của Sở GD tất cả những mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề mynhanke.mobi THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của Bộ GD&ĐT tất cả những mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2đôi mươi, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề mynhanke.mobi trung học phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 4trăng tròn, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề mynhanke.mobi THPT Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Bộ Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 3trăng tròn, 321, 322, 323, 324.

Bài viết liên quan