Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kì 1

Share:

mynhanke.mobi xin trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh cỗ đề đánh giá 1 tiết Chương I môn chất hóa học lớp 9 (Có ma trận) được công ty chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất.

Bạn đang đọc: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kì 1

Tài liệu bao gồm 6 đề kiểm tra tất cả ma trận cố nhiên đáp án cụ thể giúp các bạn học sinh lớp 9 được ôn tập, rèn luyện tốt hơn trong kỳ chất vấn định kỳ cũng giống như là đề thi cuối kỳ I. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng xem thêm và mynhanke.mobi tài liệu trên đây.

Đề chất vấn 1 huyết Chương I môn chất hóa học lớp 9

Họ với tên:.....................

Lớp:..................

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Điểm

Ma trận đề kiểm tra

Nội dung con kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
BiếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

TCHH của oxit cùng axit

- Oxit bazơ công dụng được cùng với nước, dung dịch axit, oxit axit. Oxit axit tính năng được với nước, hỗn hợp bazơ, oxit bazơ.

-Axít tính năng với quỳ tím, cùng với bazơ, oxit bazơ và kim loại.

- Điều chế oxit axit

-Dự đoán, đánh giá và tóm lại được về đặc thù hoá học của CaO, SO2. Viết PTHH chứng minh

-Dự đoán, soát sổ và tóm lại được về tính chất hoá học của axit HCℓ, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc tác dụng với kim loại. Viết PTHH hội chứng minh

-Mối quan hệ nam nữ giữa oxit và axit

- nhận biết được một vài oxit, axit chũm thể.

Xem thêm: Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2014, Điểm Chuẩn Đh Kinh Tế

- bài bác tập tính nồng độ

- bài bác tập tính khối lượng các chất rắn trong láo hợp

Tổng số câu124141123
Tổng số điểm31212110

Đề bài

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ lời giải đúng trong những câu sau đây.

Câu 1. CO2 không bội nghịch ứng với hóa học nào trong số chất sau?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. CaO

D. Hỗn hợp HCl

Câu 2. Cặp hóa học nào sau đây có thể dùng nhằm điều chế SO2 trong chống thí nghiệm?

A. Al với H2SO4 loãng

B. NaOH với dung dịch HCl

C. Na2SO4 và dung dịch HCl

D. Na2SO3 với dung dịch HCl

Câu 3. Hóa học nào sau đây khi phản nghịch ứng cùng với nước chế tạo thành dung dịch mang ý nghĩa axit ?

A. CaO

B. Ba

C. SO3

D. Na2O

Câu 4. hóa học nào tiếp sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

A. Fe

B. Fe2O3

C. SO2

D. Mg(OH)2

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí chiếm được từ bội phản ứng nghỉ ngơi đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit

B. 2,24 lit

C. 3,36 lit

D. 22,4 lit

Câu 6. Cặp hóa học nào sau đây có thể dùng nhằm điều chế khí H2

A. Al cùng H2SO4 loãng

B. Al với H2SO4 quánh nóng

C. Cu với dung dịch HCl

D. Fe cùng dung dịch CuSO4


Câu 7. Dãy oxit nào sau đây vừa tính năng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

A. CaO, CuO

B. CO, Na2O

C. CO2, SO2

D. P2O5, MgO

Câu 8. Lưu hoàng đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. Na2SO3 với H2O

B. Na2SO3 với NaOH

C. Na2SO4 và HCl

D. Na2SO3 và H2SO4

Câu 9. Chất nào dưới đây được dùng để làm sản xuất vôi sống

A. CaCO3

B. NaCl

C. K2CO3

D. Na2SO4

Câu 10. Phản bội ứng giữa hỗn hợp HCl với NaOH là làm phản ứng

A. Hóa hợp

B. Trung hòa

C. Thế

D. Phân hủy

Câu 11. Trong công nghiệp, chế tạo axitsunfuric qua mấy công đoạn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Oxit vừa rã trong nước vừa hút ẩm là:

A. SO2

B. CaO

C. Fe2O3

D. Al2O3

Câu 13. Cặp hóa học nào sau đây công dụng với nhau sinh ra chất khí cháy trong không gian với ngọn lửa màu sắc xanh?

A. Zn + HCl

B. ZnO + HCl

C. Zn(OH)2+ HCl

D. NaOH + HCl

Câu 14. Cặp hóa học nào sau đây xảy ra bội nghịch ứng:

A. Na2O + NaOH

B. Cu + HCl

C. P2O5+ H2SO4 loãng

D. Cu + H2SO4 đặc, nóng

Câu 15. Để loại bỏ khí CO2 tất cả lẫn trong hỗn hợp O2 và CO2. Bạn ta cho hỗn hợp đi qua dung dung dịch chứa

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaCl

D. Ca(OH)2

Câu 16. Oxit làm sao sau đây chức năng với nước tạo nên thành dung dịch bazơ

A. SO2

B. Na2O

C. CO

D. Al2O3

Câu 17. Axitsunfuric loãng tính năng được cùng với dãy hóa học nào tiếp sau đây ?


A. Zn, CO2, NaOH

B. Zn, Cu, CaO

C. Zn, H2O, SO3

D. Zn, NaOH, Na2O

Câu 18. Th-nc 100ml dd HCl bắt buộc vừa đầy đủ 50 ml dd NaOH 2M. Hãy khẳng định nồng độ mol dd HCl vẫn dùng:

A. 2M

B. 1M

C. 0,1M

D. 0,2M

Câu 19. mang lại sơ đồ dùng phản ứng: Na2SO3+ HCl → NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất nào trong số các chất cho sau đây:

A. SO2

B. SO3

C. CO2

D. O2

Câu 20. dung dịch HCl phản ứng được với dãy chất:

A. Fe, Cu, SO2,

B. NaOH, CO2,

C. Mg, CuO, Cu(OH)2

D. Fe, Cu, H2SO4(l)

II. Trường đoản cú luận(5 điểm)

Câu 1:(2 điểm)Hoàn thành sơ thiết bị phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4

Câu 2 (3 điểm) kết hợp 9,2g các thành phần hỗn hợp gồm: Mg với MgO vào hỗn hợp HCl vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được 1,12 lít khí ngơi nghỉ đktc.

Bài viết liên quan