ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 CHƯƠNG 2

Share:

Khi mắc những điện trở tuy vậy song cùng nhau thành một quãng mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ


Bạn đang đọc: Đề kiểm tra vật lý 11 chương 2

A.nhỏ hơn điện biến phần nhỏ tuổi nhất trong khúc mạch.B.lớn hơn điện trở thành đa phần nhất trong đoạn mạch.C.bằng trung bình cộng những điện trở trong khúc mạch.D.bằng tổng của điện trở lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất trong đoạn mạch.

Câu 2:Mã câu hỏi:21345

Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu mạch điện tất cả 2 năng lượng điện trở 10 W và 30 W ghép nối liền bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 W là


Câu 3:Mã câu hỏi:21347

Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh bao gồm điện trở 8 W. Hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu cuộn dây là


A.0,1 V.B.5,1 V.C.6,4 V. D.10 V.

Câu 4:Mã câu hỏi:21348

Một nguồn điện suất điện rượu cồn E cùng điện trở vào r được nối với một mạch ngoài gồm điện trở tương tự R. Trường hợp R = r thì


A.dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.B.dòng điện trong mạch có giá trị rất đại.C.công suất tiêu tốn trên mạch ko kể là cực tiểu.D.công suất tiêu tốn trên mạch ngoài là rất đại.

Câu 5:Mã câu hỏi:21349

Một bếp từ 115 V - 1 kW bị gặm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu đựng được mẫu điện tối đa 15 A. Bếp từ sẽ


A.có hiệu suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.B.có cóng suất toả nhiệt bằng 1 kW.C.có năng suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.D.nổ ước chì.

Câu 6:Mã câu hỏi:21351

Điện trở của hai năng lượng điện trở 10 W và 30 W ghép tuy vậy song là


A.5 W. B.7,5W. C.20 W. D.40 W.

Câu 7:Mã câu hỏi:21353

Hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch điện tất cả 4 điện trở 6 W mắc tuy nhiên song là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở bằng


A.0,5 A B.2 A. C.8 A. D.16 A.

Câu 8:Mã câu hỏi:21355

Tại hiệu điện nỗ lực 220 V công suất của một láng đèn bởi 100 W. Khi hiệu điện cố kỉnh của mạch sụt giảm còn 110 V, thời gian đó công suất của bóng đèn bằng


A.20 W. B.25 W.C.30 W. D.50 W.

Câu 9:Mã câu hỏi:21357

Điện năng biến hóa hoàn toàn thành nhiệt độ năng ở chế độ hay sản phẩm công nghệ nào sau đây khi chúng hoạt động?


A.Bóng đèn nêon. B.Quạt điện.C.Bàn ủi điện. D.Acquy đã nạp điện.

Câu 10:Mã câu hỏi:21358

Một bàn ủi năng lượng điện khi thực hiện với hiệu điện nắm 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.


A.132.103J. B.132.104J.C.132.105J. D.132.106J.

Câu 11:Mã câu hỏi:21359

Khi mắc năng lượng điện trở R1 = 4 W vào hai cực của nguồn tích điện thì chiếc điện trong mạch tất cả cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 W thì chiếc điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở vào r của mối cung cấp là


A.1 W. B.2W.C.3 W. D.4 W.

Câu 12:Mã câu hỏi:21360

Chọn câu vấn đáp sai. Trong mạch năng lượng điện nguồn điện có tác dụng


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm 2018, Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm

A.Tạo ra và bảo trì một hiệu năng lượng điện thế.B.Tạo ra chiếc điện lâu bền hơn trong mạch.C.Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.D.Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.

Câu 13:Mã câu hỏi:21361

Đối cùng với mạch điện kín gồm nguồn tích điện với mạch quanh đó là năng lượng điện trở thì hiệu điện gắng giữa hai rất của nguồn điện


A.tăng khi năng lượng điện trở mạch ngoài tăng.B.giảm khi năng lượng điện trở mạch kế bên tăng.C.không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.D.lúc đầu tăng tiếp nối giảm khi điện trở mạch ngoài tăng

Câu 14:Mã câu hỏi:21362

Để trang trí người ta dùng những bóng đèn 12 V-6 W mắc nối tiếp vào mạng điện bao gồm hiệu điện cụ 240 V. Để những bóng đèn sáng thông thường thì số bóng đèn phải sử dụng là


A.2 bóng.B.4 bóng. C.20 bóng.D.40 bóng.

Câu 15:Mã câu hỏi:21363

Công suất của điện áp nguồn được xác minh bằng


A.Lượng năng lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.B.Công mà lực lạ thực hiện được khi nguồn điện áp hoạt động.C.Công của dòng điện trong mạch bí mật sinh ra trong một giây.D.Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.

Câu 16:Mã câu hỏi:21364

Hai năng lượng điện trở giống nhau dùng để mắc vào trong 1 hiệu điện cố kỉnh không đổi. Giả dụ mắc chúng thông suốt với nhau rồi mắc vào hiệu điện cố kỉnh đó thì năng suất tiêu thụ của bọn chúng là 20 W. Giả dụ mắc chúng song song rồi mắc chúng vào hiệu điện thế đó thì năng suất tiêu thụ của bọn chúng là


A.5 W. B.10 W. C.20 W. D.80 W.

Câu 17:Mã câu hỏi:21365

Một mạch điện bí mật gồm nguồn điện gồm điện trở trong đáng kể với mạch ngoài là 1 biến trở. Lúc tăng năng lượng điện trở mạch quanh đó thì cường độ loại điện vào mạch


A.tăng.B.tăng tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở mạch ngoài.C.giảm. D.giảm tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở mạch ngoài.

Câu 18:Mã câu hỏi:21366

Một cỗ nguồn có tía nguồn tương tự nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một trong những điện trở ko đổi. Nếu hòn đảo hai rất của một mối cung cấp thì


A.độ sút hiệu điện cầm ở năng lượng điện trở trong của bộ nguồn không đổi.B.cường độ mẫu điện trong mạch giảm đi hai lần.C.hiệu điện thế giữa nhì đầu năng lượng điện trở mạch ngoài giảm xuống ba lần.D.công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài giảm sút bốn lần.

Câu 19:Mã câu hỏi:21367

Có 15 mẫu pin như là nhau, mỗi cái tất cả suất điện cồn 1,5 V và điện trở vào 0,6 W. Nếu lấy ghép chúng thành ba dãy tuy vậy song mỗi dãy có 5 pin sạc thì suất điện đụng và điện trở trong của cục nguồn là


A.7,5 V với 1W. B.7,5 V cùng 3 W.C.22,5 V cùng 9 W. D.15 V và 1 W.

Câu 20:Mã câu hỏi:21368

Suất điện động của nguồn điện đặc thù cho


A.khả năng tích điện cho hai cực của nó.B.khả năng dự trữ điện tích của mối cung cấp điện.C.khả năng tiến hành công của mối cung cấp điện.D.khả năng chức năng lực của mối cung cấp điện.

*


Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Bài viết liên quan