Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 12

Share:
Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2020 - 2021 được mynhanke.mobi đăng tải sau đây.

Bạn đang đọc: Đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12

Tài liệu bao gồm 3 đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý có đáp án chi tiết kèm theo. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra học kì 1 sắp tới. Ngoài ra các bạn lớp 12 tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Toán, môn Hóa học. Chúc các bạn thành công.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……..TRƯỜNG THPT ……ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020- 2021MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12Thời gian làm bài: 50 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)
Câu 1. Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Trong mỗi giây, dòng điện đổi chiềuA. 50 lần.B. 200 lần.C. 100 lần.D. 150 lần.Câu 2. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (rad). Tần số dao động của nó được tính bằng công thức
*
*
*
*
Câu 3. Một máy phát điện xoay chiều (kiểu cảm ứng) có 6 cặp cực. Rôto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu để dòng điện nó phát ra nó có tần số 50 Hz ?A. n = 500 vòng/phút.B. n = 750 vòng/phút.C. n = 1000 vòng/phút.D. n =1500 vòng/phút.Câu 4. Tại một vị trí dao động, nếu tăng chiều dài của con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ
A. Giảm 2 lần.B. Giảm
*
lần.C. Tăng 2 lần.D. Tăng
*
lần.Câu 5. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm
*
. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều (V). Công suất tiêu thụ của mạch điện là
*
A. 200
*
W.B. 50 WC. 200 W.D. 100 W.Câu 6. Một sóng có tần số 100 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 50 m/s, thì bước sóng của nó làA. 1,0 m/s.B. 0,2 m/sC. 0,5 m/s.D. 2,0 m/s.Câu 7. Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 8 cm, tần số 5 Hz. Lúc t = 0, chất điểm ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo chiều dương. Phương trình dao dộng của chất điểm là
*
*
*
*
Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình
*
trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây (s). Vào thời điểm t = 3,5 s vật đi qua vị trí có li độ
*
*
*
*
Câu 9. Một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều có tần số f. Nếu tăng L lên 2 lần, giảm f đi 4 lần thì cảm kháng của cuộn sẽA. Tăng 2 lần.B. Giảm 4 lần.C. Giảm 2 lần.D. Tăng 4 lần.Câu 10. Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có biên độ là A1 = 3 mm và A 2= 4 mm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây?A. 5 mm.B. 7 mm.C. 1 mm.D. 8 mm.

Xem thêm: Phim Về Nhà Đi Con Tập 75 Vtv Giải Trí Từ 21H30 Hôm Nay, Phim Về Nhà Đi Con Tập 75 Vtv Giải Trí

Câu 11. Một con lắc lò xo gồm độ cứng k = 100 N/m và vật nặng có khối lượng m, dao động điều hòa theo trục Ox nằm ngang. Thế năng của con lắc đó khi đi qua vị trí có li độ x = 3 cm theo chiều âm làA. 0,045 J.B. -0,09J.C. 0,09 J.D. -0,045 J.Câu 12. Mặc một tụ điện có điện dung
*
vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz thì dung kháng của tụ điện làA. 1 ΩB. 0,01 .ΩC. 100 ΩD. 50 ΩCâu 13. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu
*
Câu 14. Một vật dao động điều hòa theo phương trình :
*
(cm). Tần số của dao động là:A. 1 Hz.B.
*
C.
*
D.
*
Câu 15. Trong dao động điều hòa:A. Vận tốc luôn trễ pha
*
so với li độ.
B. Lực tác dụng lên vật trái dấu với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.C. Gia tốc và li độ luôn cùng pha.D. Gia tốc luôn trễ pha
*
so với 1 li độ.Câu 16. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng cóA. Cùng biên độ dao động.B. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.C. Cùng pha ban đầu.D. Cùng tần số.Câu 17. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với tụ điện có điện có điện dung là
*
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều
*
(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là
*
*
*
*

Bài viết liên quan