đề thi phân tích thiết kế hệ thống thông tin

... ĐIỆN LỰC §Ò thi m«n: PHÂN TÍCH THI T KẾ HỆ THỐNG Thời gian làm bài: 90 phút Lớp D2- ĐTVT1, Lớp D2- ĐTVT2 §Ò sè 2: ĐÁP ÁN Hệ thống quản lý bảo dưỡng ô tô Câu 1: Mô hình phân rã chức hệ thống Câu ... giả PHIẾUMUON §Ò thi m«n: PHÂN TÍCH THI T KẾ HỆ THỐNG Thời gian làm bài: 90 phút Lớp D2- ĐTVT1, Lớp D2- ĐTVT2 §Ò sè 6: SINHVIEN ĐÁP ÁN Câu : Mô hình phân rã chức hệ thống SACH Hệ thống quản lý thuê ... SẢN PHẨM Đơn giá §Ò thi m«n: PHÂN TÍCH THI T KẾ HỆ THỐNG DÒNG PHIẾU XUẤT Thời gian làm bài: 90 phút Lớp D2- ĐTVT1, Lớp D2- ĐTVT2 §Ò sè 5: ĐÁP ÁN Câu : Mô hình phân rã chức hệ thống Hoạt động trung...

Bạn đang xem: đề thi phân tích thiết kế hệ thống thông tin


*

*

... cầu: Từ phần mô tả hãy: Xây dựng mô hình thực thể kết hợp Hãy xây dựng mô hình quan hệ liệu Xây dựng mô hình quan niệm xử lý (DFD) cấp cho toàn hệ thống Xây dựng mô hình quan niệm xử lý (DFD) cấp ... mượn, thủ thư thông báo sách mượn Kế đến, thủ thư cập nhật thông tin cách xóa thông tin mượn trước đó, cuối cho độc giả khác mượn d Phát sinh báo cáo thống kê: Thống kê tình hình mượn trả sách, ... hệ thống Xây dựng mô hình quan niệm xử lý (DFD) cấp cho hoạt động mượn sách độc giả GIÁO VIÊN RA ĐỀ PHẠM THỊ HỒNG ...
*

... Câu 12: Một ………… mô hình hóa tương tác đối tượng tớ (client) đối tượng chủ (server) A thỏa thuận B quan hệ C đối tượng cụ thể D đối tượng trừu tượng Câu 13: Chiến lược phân tích liên quan ... Câu 13: Chiến lược phân tích liên quan đến việc thi t kế lại nghiệp vụ (business), sau thi t kế hệ thống thông tin hỗ trợ nghiệp vụ mới? A Thi t kế lại quy trình nghiệp vụ (BPR-Business Process ... Báo cáo chi tiết phụ tùng nhập theo nơi xuất Yêu cầu: Bằng kiến thức trang bị môn học phân tích thi t kế hướng đối tượng, anh/ chị hãy: - Xây dựng tài liệu yêu cầu hệ thống (System requirements),...
*

... cầu kinh doanh C Chức D Các vấn đề đặc biệt Câu 15 : Để đối tượng thực phương thức, ……… gửi tới đối tượng A Trạng thái B Đối tượng C Thuộc tính D Thông điệp Câu 16 : Lý quan trọng cho việc xem xét ... tới người đề xuất dự án C đảm bảo yêu cầu hiểu trước chuyển tới pha thi t kế D đảm bảo yêu cầu hiểu trước chuyển sang pha triển khai Câu 17 : _ thông tin gửi tới đối tượng để đối tượng thực ... xe o Báo cáo chi tiết xe nhập theo nơi xuất Yêu cầu: Bằng kiến thức trang bị môn học phân tích thi t kế hướng đối tượng, anh/ chị hãy: - Xây dựng tài liệu yêu cầu hệ thống (System requirements),...
*

... viên Thông tin cá nhân toán HỆ THỐNG QUẢN LÝ KSSV Ban quản Thông tin KSSV Hoá đơn toán Nhóm – Lớp CT702 – ĐHDL Hải Phòng Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin VI Biểu đồ phân ... quy phòng ở, sở có hình thức kỷ luật kịp thời với mức độ sai phạm khác sinh viên Hệ thống Quản phòng : Nhóm – Lớp CT702 – ĐHDL Hải Phòng Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin ... chất Quản phòng Báo cáo tình hình phòng Tình hình sử dụng điện nước D2 Kho DL phòng Cập nhật liệu phòng Nhóm – Lớp CT702 – ĐHDL Hải Phòng 12 Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin...
... LẬP PHIẾU NHẬP BÁO CÁO Thông tin chủ hàng Thông tin nhập container Thông tin xuất container Thông tin công nhân Hình 6.2.1 Giao diện hệ thống TRỢ GIÚP HỆ THỐNG NHẬP XUẤT CONTAINER NHẬP LẬP PHIẾU ... hợp báo cáo” Thiết kế giao diện 6.1 Giao diện đăng nhập ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG Người sử dụng Mật ĐĂNG NHẬP THOÁT Hình 6.1 giao diện đăng nhập hệ thống 6.2 Giao diện hệ thống HỆ THỐNG NHẬP XUẤT CONTAINER ... hệ thống 6.3 Giao diện nhập thông tin NHẬP THÔNG TIN CHỦ HÀNG Mã chủ hàng Tên chủ hàng Địa Điện thoại Fax TÌM SỬA XÓA GHI THOÁT Hình 6.3 Giao diện nhập thông tin chủ hàng 6.4 Giao diện nhập thông...

bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống. đề bài quản lý nhà hàng hương cảng địa chỉ số 1, đường thiên lôi, quận ngô quyền, tp hải


... Bài tập lớn môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề bài: Quản nhà hàng Hương Cảng Địa chỉ: Số 1, Đường Thiên Lôi, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng I Khái quát chung nhà hàng HƯƠNG CẢNG Nhà hàng HƯƠNG ... xuất hàng Khi khách hàng có yêu cầu toán, khách hàng nhận hoá đơn toán nhà hàng Nhà cung cấp: có báo giá, nhà hàng gửi phiếu đặt hàng đến nhà cung cấp Dựa vào nhà cung cấp chuyển hàng cho nhà hàng ... Tên hàng Đơn vị tinh Số lượng IV.Quá trình đặt hàng với nhà cung cấp Khi nhà hàng có nhu cầu nhập hàng, nhân viên quản khâu gửi nhà cung cấp phiếu đặt hàng có dạng sau: Số phiếu: PHIẾU ĐẶT HÀNG...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội 2017, Điểm Chuẩn Trường Đh Khxh&Nv, Đhqg


... nhập kho Đơn xuất hàng HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG NHÀ CUNG CẤP Nhận hàng Giao hàng KHÁCH HÀNG Thông báo Thông báo Gửi báo cáo Yêu cầu báo cáo PHÒNG BAN VI Biểu đồ phân rã chức HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ... Quản Kho hàng Ngày: Nhân viên thủ kho (D1)Phiếu Nhập Lập Báo Cáo (T3) Nhập Hàng (T1) (D3)Thẻ Kho Xuất Hàng (T2) (D4 )Báo Cáo (D2)Phiếu Xuất 3.Phiếu vấn Dự án: QUẢN LÍ KHO HÀNG Tiểu dự án: Quản ... Phiếu nhập kho Nhập hàng vào kho 1.0 Phiếu nhập kho NHÀ CUNG CẤP D3 Thẻ kho NHẬP KHO Thông báo D1 Phiếu nhập kho Giao hàng cho khách 2.0 KHÁCH HÀNG Phiếu xuất kho D3 Thẻ kho XUẤT KHO Thông báo IX...

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống đề tài phân tíchthiết kế phần mềm quản lý cửa hàng internet


... cửa hàng sử dụng phần mềm để quản phần mềm internetcafe … 4.1 Hoạt động cửa hàng internet không sử dụng phần mềm để quản Những cửa hàng internet không sử dụng phần mềm quản họ quản cửa ... ……………………………………………………………………………………… Phân tích thiết kế hệ thống I PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG Đối tượng khách hàng: Cửa hàng internet Nguồn điều tra - Các cửa hàng internet - Các phần mềm quản cửa hàng internet Cách ... ” 11 Phân tích thiết kế hệ thống Danh sách khách hàng Báo cáo y/c thống kê doanh thu cửa hàng doanh thu y/c in hoá đơn người quản Hoá đơn 12 Phân tích thiết kế hệ thống PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...
... THỰC THỂ LIÊN KẾT KẾT LUẬN Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Thu Trang BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG – QUẢN LÝ ĐỐI TƯƠNG VỤ ÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG VỤ ÁN PHẦN I : ... TƯỢNG CỦA VỤ ÁN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG VỤ ÁN BỘ PHẬN QUẢN LÝ Yêu cầu báo cáo Trả lời Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Thu Trang BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG – QUẢN LÝ ĐỐI TƯƠNG VỤ ÁN 1.Biểu ... Trang BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG – QUẢN LÝ ĐỐI TƯƠNG VỤ ÁN PHẦN III BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Quản đối tượng vụ án Cập nhật thông tin đối tượng Tra cứu , tìm kiếm thông tin Thống...
... thực dự án *> Mục tiêu quản - Quản đợc dự án đã, thực hệ thống - Quản nhân viên : Thông tin nhân viên đơn vị công tác - Quản tài chính: Vốn đầu t chi phí cho dự án - Thống báo cáo: ... lĩnh vực Công nghệ, hàng năm Khoa có nhiều dự án phát triển hệ thống tin học -Bởi vậy, xây dựng chơng trình quản dự án việc cần thiết để giúp cho việc quản lí điều hành hệ thống ngày đơn giản ... việc mà ngời quản lí phải có kĩ xếp công việc hợp lí để hoàn thành dự án thời gian ngắn Vậy để lập thống quản dự án lu trữ hệ thống, ngời quản lí nhân viên phải làm gì? Khi có dự án, tổ chức...
... use-case: Dùng để mô hình hóa chuỗi hành động hệ thống Cung cấp cách nhìn tổng thể mà hệ thống làm dùng Đa sở để xác định giao tiếp ngời-máy hệ thống Dùng để mô hình hóa kịch (scenario) cho ... hnh ng Biu hnh ng c dựng lm gỡ? * Khỏi nim:Biu hnh ng: biểu diễn luồng hoạt động công việc chức hay hệ thống Cỏc thnh phn: + Hot ng: l cụng vic cn thc hin c biu din bng hcn cú gúc trũn + ... để mô hình hóa kịch (scenario) cho trờng hợp sử dụng Để ngời dùng cuối hiểu đợc giao tiếp với hệ thống mức tổng thể Làm sở cho việc phác thảo đặc tả kiểm tra Cõu 3: cỏc khỏi nim lp,i tng, phõn...
... động hệ thống thông tin hệ thống thực nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin Cần phải làm rõ yêu cầu đặt hệ thống thông tin cần xây dựng 3 .Phân tích hệ thống Xây dựng mô hình hệ thống thông tin ... hệ thống thông tin quản lý Nêu ví dụ hệ thống thông tin quản lý thực tế thành phần hệ thống 17 Hãy nêu nhiệm vụ phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Hãy liệt kê loại hệ thống thông tin ... sát hệ thống, ngời ta tiến hành phân tích hệ thống phân tích số hệ thống Căn vào kết phân tích này, tiến hành thiết kế số phần hệ thống 5.Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống Nói chung, với nhiều hệ...

Xem thêm: Phim Vợ Ngoại Tình Với Bạn Thân Của Chồng Tại Nhà, Vợ Ngoại Tình Tình Với Bạn Thân Của Chồng


... Tiếp nhận Quản khách BM1 TiepNhanKhachHang thông tin hàng rao bán Địa người bán ốc địa ốc (Khách hàng) Tiếp nhận Quản Địa ốc BM2 TiepNhanDiaOc thông tin Địa rao bán ốc nhận Quản cá hình ... Lưu trữ thông tin Địa ốc MaDiaOc Diễn giải Mã Địa ốc Địa Địa ốc Diện tích đất (diện tích khuôn viên) Địa ốc Diện tích xây dựng (diện tích sử dụng) Địa ốc Hướng nhà đất Vị trí Địa ốc (mặt tiền, mặt ... III - NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Chương trình Quản Chợ địa ốc phục vụ trình tin học hóa nghiệp vụ Chợ địa ốc A & Q công ty ABC Chương trình xây dựng trên: Ngôn ngữ IDE Hệ quản...
Từ khóa: de thi mon phan tich thiet ke he thong co loi giaigiải đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống thông tinđề thi môn phân tích thiết kế hướng đối tượng đề 1đề kiểm tra môn phân tích thiết kế hệ thốngbài tập môn phân tích thiết kế hệ thốnggiáo trình môn phân tích thiết kế hệ thống thông tingiáo trình môn phân tích thiết kế hệ thốngbài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thốngcâu hỏi môn phân tích thiết kế hệ thốnggiải bài tập môn phân tích thiết kế hệ thốngbáo cáo bài tập lớn môn phân tích thiết kế hệ thống quản lý chợtài liệu môn phân tích thiết kế hệ thống mạngtài liệu học môn phân tích thiết kế hệ thốngtài liệu môn phân tích thiết kế hệ thốngbài giảng môn phân tích thiết kế hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Chuyên mục: Kiến Thức