Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Năm 2019

Share:

HOT Truy cập: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Thành 2021 để so sánh câu trả lời & đề thi ngay lập tức sau khoản thời gian ngừng thời hạn làm cho bài.

Bạn đang đọc: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 năm 2019


Nằm vào cỗ đề tổng thích hợp đề thi vào 10 môn Tiếng Anh những thức giấc thành thị trên cả nước, mynhanke.mobi xin mang đến độc giả đề thi xác định với giải đáp của đề thi tuyển sinc lớp 10 năm 20trăng tròn môn Tiếng Anh của ssinh sống GD-ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô sau đây. Mời bạn đọc ttê mê khảo!

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Thành phố Hà Nội

I. Đáp án đề thi tuyển sinch lớp 10 môn Anh Hà Nội Thủ Đô năm 2020II. Một số đề luyện thi vào 10 thủ đô năm 20trăng tròn - 2021 tất cả đáp ánIII. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - Hà Nội 2019IV. Đề thi xác nhận Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

III. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh - TP.. hà Nội 2019

IV. Đề thi ưng thuận Tiếng anh vào lớp 10 năm 2019 Hà Nội

Mã đề 001I. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS (8 points)Mark the letter A, B, C, or D on your answer" sheet lo indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.Question 1.
A. large B. cát C. art D. carQuestion 2.A. invited B. provided C. talked D. pollutedMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in The position of primary găng in each of the following questions.Question 3.A. reader B. crowded C. decide D. fatherQuestion 4.A. agree B. refuse C. attract D. beautyMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lo indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: Phim Tình Yêu Và Tham Vọng Tập 59: Minh Bị Bãi Nhiệm; Sơn Bị Gái Cho "Đo Ván"

Question 5. Simon takes part with many different volunteer programs in his town.A. different B. in C. programs D. takes part withQuestion 6. Sally dances very beautiful. She is a great dancer in our ballet class.A. great B. dances C. beautiful D. inQuestion 7. We can find many useful information on the Internet.A. many B. can C. information D. onMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.Question 8. It"s the _____ difficult exercise that they have sầu ever done so far.A. more B. too C. most D. muchQuestion 9. How _________ does it cost you to go to school by bus every month?A. many B. often C. long D. muchQuestion 10. Uncle Mike ________ smoke cigarettes when he was young.A. used khổng lồ B. isn"t used lớn C. wasn"t used to D. use toQuestion 11. I wish you _____join the trip khổng lồ Son Doong Cave sầu with us next Sunday.A. would B. will C. be D. canQuestion 12. My son is quite _________ in biology.A. interestingly B. interesting C. interest D. interested
Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 THPT môn Tân oán Snghỉ ngơi GD&ĐT Kon Tum năm học 2018 - 2019 Đề thi thử giờ đồng hồ Anh vào 10 TP. hà Nội năm 2021 số 2 Đề thi tham khảo tuyển sinch vào lớp 10 môn Sinh học tập Ssống GD&ĐT Hà Thành năm học 2019 - 20đôi mươi Đáp án đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh Thừa Thiên Huế 2021 Đáp án đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh Tây Ninc 2021
*
Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ssinh hoạt GD&ĐT thủ đô hà nội năm học tập 2019-20trăng tròn

Bài viết liên quan