Đề thi toán cao cấp a1 có đáp án

Share:
...

Bạn đang đọc: Đề thi toán cao cấp a1 có đáp án

NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 Ban hành tất nhiên Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu ... suy rộng3PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 1đôi mươi phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu một số loại 2, một câu một số loại 3 với một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... ký ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 1đôi mươi phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu loại 2, một câu các loại 3 và một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...
*
 
*
 
*

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì A là ma trận vuông cấp 2 đề nghị để tích AX cùng XA xác minh thì X cũng làma trận cấp 2. Giả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, lúc đó2những bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 với (1+x) = e Tại số mũ của lũy thừa ta vừa chiếm được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitung ta chiếm được = = = = = 2lấy ví dụ như 6.

Xem thêm: 6 Bộ Phim Chuyển Thể Từ Tiểu Thuyết Ngôn Tình 2015

Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... riêng biệt cấp cao: Các đạo hàm riêng biệt f’x, f’y là các đạo hàm riêng biệt cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng chính là những hàm hai trở nên. Xét những đạo hàm riêng của bọn chúng (f’x)’x ,36bài tập toán cao...
*
 
*

... Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút ít MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu một số loại 1, một câu nhiều loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải pmùi hương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải pmùi hương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải pmùi hương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương thơm ... Giải pmùi hương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...

Bài viết liên quan