Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải hà nội 2017

Share:

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu con đường bộ; Quản lý dự án dự án công trình xây dựng; Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường tbỏ với dự án công trình biển)

16.0

Công nghệ nghệ thuật giao thông vận tải (Cầu đường Việt – Anh; Cầu mặt đường Việt – Pháp)

52510201

Công nghệ nghệ thuật Cơ khí

16.0

52510102

Công nghệ chuyên môn xây dừng gia dụng và công nghiệp

16.0

52340301

Kế toán

17.0

52580301

Kinh tế xây dựng

17.0

52340101

Quản trị gớm doanh

16.5

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt – Anh)

Quản trị Marketing

Quản trị Tài bao gồm với Đầu tư

52340201

Tài chính doanh nghiệp

16.5

52840104

Khai thác vận tải đường bộ (Logistics cùng Vận download đa pmùi hương thức)

16.0

Knhị thác vận tải đường bộ (Logistics với Vận cài đa thủ tục Việt – Anh)

Knhị thác vận tải đường bộ (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ con đường bộ; Quản lý, quản lý và điều hành vận tải mặt đường sắt)

52510406

Công nghệ nghệ thuật môi trường

16.0

Thương hiệu huấn luyện và đào tạo Vĩnh Phúc

52510104VP

Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (Xây dựng Cầu mặt đường bộ)

15.5

52510102VP

Công nghệ kỹ thuật chế tạo gia dụng với công nghiệp

15.5

52510205VP

Công nghệ nghệ thuật Ô tô

15.5

52480104VP

Hệ thống thông tin

15.5

52340301VP

Kế toán

15.5

52580301VP

Kinh tế xây dựng

15.5

52510302VP

Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông

15.5

Cơ sở huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên

52510104TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông(Xây dựng Cầu mặt đường bộ)

15.5

(Điểm trúng tuyển trên vận dụng với thí sinch Quanh Vùng 3 với ko thuộc đối tượng người dùng ưu tiên tuyển chọn sinh)

Bài viết liên quan