điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm

-

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận cài đặt năm 20trăng tròn xét theo tác dụng thi trung học phổ thông 2020 cùng với từng ngành học nlỗi sau:

TT

Ngành/ Nhóm ngành Chuyên ổn ngành/ Nhóm siêng ngành xét tuyển

Mã ngành

(Mã xét tuyển)

Tổ đúng theo xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phú (*)

Điểm Toán

Thứ từ nguyện vọng

I

Trường Đại học tập Giao thông vận tải - Trụ ssinh hoạt bao gồm trên Thành Phố Hà Nội - Mã tuyển sinc GHA

1

Ngành Quản trị sale (tất cả 3 chăm ngành: Quản trị công ty lớn xuất bản, Quản trị doanh nghiệp Bưu bao gồm - Viễn thông, Quản trị sale giao thông vận tải vận tải)

7340101

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.80

≤5

2

Ngành Kế tân oán (chăm ngành Kế tân oán tổng hợp)

7340301

A00, A01, D01, D07

23.55

≥8.80

≤4

3

Ngành Kinc tế (chuyên ngành Kinc tế Bưu chính - Viễn thông)

7310101

A00, A01, D01, D07

22.80

≥8.00

≤3

4

Ngành Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

22.00

≥7.60

≤7

5

Ngành Knhị thác vận tải đường bộ (gồm 4 chăm ngành: Knhị thác vận tải đường bộ đường tàu đô thị, Vận tải đường đi bộ và tỉnh thành,Vận cài đặt - Thương thơm mại thế giới, Qui hoạch và thống trị GTVT đô thị)

7840101

A00, A01, D01, D07

21.95

≥8.20

≤2

6

Ngành Kinch tế vận tải đường bộ (gồm 2 chuyên ngành: Kinch tế vận tải đường bộ xe hơi, Kinch tế vận tải đường sắt)

7840104

A00, A01, D01, D07

đôi mươi.70

≥7.20

≤3

7

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

25.00

≥9.00

≤3

8

Ngành Kinc tế desgin (tất cả 2 chăm ngành: Kinh tế cai quản khai quật cầu đường, Kinch tế xây cất dự án công trình giao thông)

7580301

A00, A01, D01, D07

trăng tròn.40

≥7.60

≤4

9

Ngành Toán thù vận dụng (siêng ngành Toán thù - Tin ứng dụng)

7460112

A00, A01, D07

16.40

≥6.40

1

10

Ngành Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

24.75

≥9.00

≤3

11

Ngành Công nghệ chuyên môn giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật bình an giao thông)

7510104

A00, A01, D01, D07

18.00

≥7.60

≤2

12

Ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh (siêng ngành Kỹ thuật môi trường giao thông)

7520320

A00, B00, D01, D07

16.05

≥5.20

≤5

13

Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chăm ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, Tự đụng hóa xây đắp cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

23.10

≥8.60

≤6

14

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

23.85

≥7.80

≤2

15

Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chăm ngành: Kỹ thuật nhiệt độ lạnh lẽo, Điều hòa không khí với thông gió công trình xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

21.05

≥8.80

1

16

Nhóm siêng ngành: Máy tạo ra, Cơ giới hóa xây dừng cầu đường giao thông, Cơ khí giao thông công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

16.70

≥5.80

1

17

Nhóm chăm ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa xe

7520116-02

A00, A01, D01, D07

16.35

≥3.60

1

18

Chuim ngành Kỹ thuật thiết bị hễ lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

19.40

≥7.40

≤3

19

Ngành Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

24.55

≥8.80

≤4

20

Ngành Kỹ thuật điện (tất cả 2 siêng ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống năng lượng điện giao thông và công nghiệp)

7520201

A00, A01, D07

21.45

≥7.20

≤2

21

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (tất cả 3 chăm ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật báo cáo với truyền thông, Kỹ thuật viễn thông)

7520207

A00, A01, D07

22.40

≥8.60

≤7

22

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá (tất cả 2 chăm ngành: Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa giao thông, Tự rượu cồn hóa)

7520216

A00, A01, D07

24.05

≥8.80

≤4

23

Ngành Kỹ thuật xuất bản (bao gồm 4 chăm ngành: Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng)

7580201

A00, A01, D01, D07

17.00

≥7.40

≤2

24

Ngành Kỹ thuật xuất bản dự án công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình xây dựng biển)

7580202

A00, A01, D01, D07

16.55

≥5.00

1

25

Chuyên ổn ngành Cầu con đường bộ

7580205-01

A00, A01, D01, D07

17.10

≥7.40

1

26

Nhóm chăm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải mặt đường bộ

7580205-02

A00, A01, D01, D07

17.15

≥6.00

1

27

Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm cùng metro

7580205-03

A00, A01, D01, D07

16.75

≥6.00

≤3

28

Nhóm chăm ngành: Đường Fe, Cầu-Đường Fe, Đường sắt đô thị

7580205-04

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

1

29

Nhóm chăm ngành: Đường ô tô với Sân bay, Cầu - Đường ô tô với Sân bay

7580205-05

A00, A01, D01, D07

16.20

≥6.00

1

30

Nhóm chăm ngành: Công trình giao thông vận tải công chủ yếu, Công trình giao thông vận tải đô thị

7580205-06

A00, A01, D01, D07

16.15

≥6.20

≤2

31

Chuim ngành Tự đụng hóa thi công cầu đường

7580205-07

A00, A01, D01, D07

16.45

≥5.80

≤2

32

Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS với trắc địa công trình

7580205-08

A00, A01, D01, D07

16.10

≥7.00

1

33

Ngành Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01, D01, D07

17.20

≥6.20

≤4

34

Ngành Kỹ thuật xây cất dự án công trình giao thông vận tải (bao gồm 3 công tác unique cao: Cầu - Đường cỗ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông thành phố Việt - Nhật)

7580205QT

A00, A01, D01, D07

16.25

≥6.60

1

35

Ngành Công nghệ ban bố (Chương thơm trình rất chất lượng Công nghệ thông tinViệt - Anh)

7480201QT

A00, A01, D01, D07

23.30

≥8.40

1

36

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Cmùi hương trình chất lượng cao Cơ khí ô tôViệt - Anh)

7520103QT

A00, A01, D01, D07

20.70

≥8.20

≤9

37

Ngành Kỹ thuật chế tạo (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật sản xuất công trình xây dựng giao thông)

7580201QT-01

A00, A01, D01, D07

16.20

≥4.80

≤3

38

Ngành Kỹ thuật kiến thiết (Cmùi hương trình rất tốt Vật liệu cùng Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp)

7580201QT-02

A00, A01, D01, D03

16.25

≥6.00

1

39

Ngành Kinc tế chế tạo (Chương thơm trình rất chất lượng Kinch tế kiến tạo công trình Giao thông Việt - Anh)

7580301QT

A00, A01, D01, D07

16.60

≥7.60

≤2

40

Ngành Kế toán (Chương thơm trình chất lượng cao Kế toán tổng thích hợp Việt - Anh)

7340301QT

A00, A01, D01, D07

19.60

≥7.60

1

II

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ tại TP.HCM - Mã tuyển chọn sinh GSA

1

Kinc tế

7310101

A00, A01

C01, D01

21.40

≥ 7.40

≤4

2

Quản trị tởm doanh

7340101

A00, A01

C01, D01

22.15

≥ 7.40

≤2

3

Kế toán

7340301

A00, A01

C01, D01

22.00

≥ 7.40

≤4

4

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

22.30

≥ 7.60

≤3

5

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01,

C01, D01

24.40

≥ 8.20

≤3

6

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

A00, A01, D01, D07

20.80

≥ 7.20

1

7

Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực

7520116

A00, A01, D01, D07

21.20

≥ 6.20

≤5

8

Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

22.95

≥ 7.20

1

9

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01,

C01, D01

đôi mươi.60

≥ 7.40

≤5

10

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

A00, A01

C01, D01

19.00

≥ 7.40

≤7

11

Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hoá

7520216

A00, A01

C01, D01

21.55

≥ 6.80

≤3

12

Kiến trúc

7580101

A00, A01

V00,V01

16.10

≥ 5.80

≤5

13

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01, D07

19.20

≥ 6.60

1

14

Kỹ thuật xuất bản công trình xây dựng giao thông

7580205

A00, A01, D01, D07

16.05

≥ 5.80

≤2

15

Kinc tế xây dựng

7580301

A00, A01

C01, D01

19.80

≥ 7.60

≤2

16

Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01

C01, D01

19.25

≥ 6.40

≤8

17

Knhì thác vận tải

7840101

A00, A01

C01, D01

23.65

≥ 7.20

≤2

18

Kinch tế vận tải (chăm ngành: Kinch tế Vận cài Du lịch)

7840104

A00, A01

C01, D01

22.40

≥ 7.40

1

(*) Tiêu chí prúc chỉ áp dụngcùng với các thí sinh tất cả Tổng điểm xét tuyển chọn bởi điểm trúng tuyển.


Chuyên mục: Kiến Thức