điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội 2017

Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm Hà Thành 2017.

Đại học tập Sư phạm Hà Nội vừa ra mắt điểm chuẩn và tổng thể thí sinh trúng tuyển năm 2017. Theo đó, ngành cao nhất tất cả mức điểm chuẩn là 27,75 (Sư phạm Tân oán học dạy bởi giờ đồng hồ Anh), ngành có mức điểm thấp nhất là 17 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội rõ ràng như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng số TS trúng tuyển

Điểm trúng tuyển ngành

Các thí sinh trên điểm trúng tuyển chọn của ngành đề xuất đạt điều kiện sau bắt đầu được trúng tuyển

 

52140114A

Quản lí giáo dục

11

đôi mươi.25

TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV = 7;SU >= 5.75;TTNV = 5.8;VA >= 8.5;TTNV = 6;VA >= 8.75;TTNV = 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV = 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV = 7.5;TO >= 8.8;TTNV = 8.5;LI >= 6.25;TTNV = 7.6;LI >= 8;TTNV = 8;TO >= 8;TTNV = 6.5;SI >= 6.25;TTNV = 8.25;SU >= 9.25;TTNV = 7;TO >= 7.6;TTNV = 7.75;GD >= 7.75;TTNV = 6.75;GD >= 8;TTNV = 6.5;SU >= 5.5;TTNV = 5.75;NN >= 4.6;TTNV = 6.75;GD >= 9.5;TTNV = 6.25;GD >= 8.25;TTNV = 6.25;SU >= 5.25;TTNV = 6;NN >= 7.4;TTNV = 9.75;TO >= 4.6;TTNV = 9.75;TO >= 3.2;TTNV = 6;LI >= 5;TTNV = 7.2;VA >= 5.5;TTNV = 5.75;DI >= 7.25;TTNV = 7.4;LI >= 8.25;TTNV = 9;LI >= 8;TTNV = 8.6;LI >= 9;TTNV = 9.2;N1 >= 9;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.4;N1 >= 5.6;TTNV = 8.2;LI >= 5.75;TTNV = 7.4;N1 >= 7.2;TTNV = 7.5;TO >= 7.4;TTNV = 8.25;TO >= 8;TTNV = 7.75;TO >= 8.4;TTNV = 6.25;TO >= 7.4;TTNV = 6.75;N1 >= 6.6;TTNV = 5.25;TO >= 6;TTNV = 8;TO >= 8.4;TTNV = 7.25;N1 >= 4.2;TTNV = 5.75;TO >= 7;TTNV = 7;HO >= 6.5;TTNV = 7.2;TO >= 6.8;TTNV = 7;N1 >= 5.6;TTNV = 5.2;HO >= 6.75;TTNV = 6.25;TO >= 7.6;TTNV = 6.75;TO >= 6.8;TTNV = 6.75;SU >= 8;TTNV = 7;TO >= 8.4;TTNV = 8.5;VA >= 7.5;TTNV = 8;VA >= 6.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 9.5;TO >= 5;TTNV = 8.75;VA >= 7;TTNV = 6;NK1 >= 5.5;TTNV = 6;NK4 >= 7;TTNV = 8.4;VA >= 8;TTNV = 7;VA >= 7.5;TTNV = 6.8;VA >= 4.75;TTNV = 7;TO >= 4.2;TTNV = 7.25;DI >= 7.25;TTNV = 7.75;NN >= 5.4;TTNV = 7.6;VA >= 8;TTNV = 6;SU >= 4.25;TTNV = 7.5;TO >= 5.6;TTNV = 7.6;LI >= 6.5;TTNV = 5.5;SU >= 6.5;TTNV = 4;DI >= 7.25;TTNV = 7.5;NN >= 4.8;TTNV = 3.8;GD >= 8.5;TTNV = 6.4;GD >= 7.75;TTNV = 5.8;NN >= 4.6;TTNV = 7.25;TO >= 6.8;TTNV = 7.25;TO >= 6.6;TTNV = 8;SU >= 6;TTNV = 7.75;NN >= 5.6;TTNV = 8;TO >= 2.6;TTNV = 7.5;TO >= 6.6;TTNV = 7.5;SU >= 8;TTNV = 8;NN >= 7.8;TTNV = 5.25;TO >= 8.2;TTNV = 7;HO >= 5;TTNV = 7.6;LI >= 5.5;TTNV = 6.8;LI >= 5.5;TTNV = 5.8;N1 >= 4.8;TTNV = 5.8;LI >= 5;TTNV = 6.2;N1 >= 7.4;TTNV = 4.2;VA >= 5.75;TTNV = 7;SU >= 5;TTNV = 5;VA >= 5.5;TTNV

Các ngành gồm môn thi chủ yếu nhân thông số 2: Điểm xét tuyển sau khoản thời gian nhân 2 môn thi thiết yếu được phân chia 4, nhân 3 nhằm qui về điểm 30 rồi cộng điểm ưu tiên và làm cho tròn 0,25.


Chuyên mục: Kiến Thức