Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Share:

Năm 20trăng tròn, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP..HCM xét tuyển chọn theo các phương thức: tuyển chọn trực tiếp, xét học bạ với xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông. Theo kia, trường dành riêng 30% tiêu chuẩn xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông.

Ngưỡng bảo đảm quality đầu vào năm 20trăng tròn của ngôi trường cao nhất là 26 điểm. 


Bạn đang đọc: Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPSài Gòn năm 20trăng tròn

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi đúng mực nhất tức thì sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPTP HCM năm 20trăng tròn

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Xem thêm: Đại Học Môn Tiếng Anh 2014 (Có Đáp Án), Đề Thi Thpt Quốc Gia 2014 Môn Tiếng Anh Mã 137

Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPSài Gòn - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231D Sư phạm giờ Anh D01, D96 25.5 Các ngành công tác đào tạo trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
2 7210403D Thiết kế vật họa V01, V02, V07, V08 23.75 Các ngành chương trình giảng dạy trình độ đại học - Hệ đại trà
3 7210404D Thiết kế thời trang V01, V02, V07, V09 22 Các ngành chương trình huấn luyện chuyên môn đại học - Hệ đại trà
4 7220201D Ngôn ngữ Anh D01, D96 24 Các ngành công tác đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
5 7340120D Kinch doanh Quốc tế A00, A01, D01, D90 25 Các ngành chương trình huấn luyện trình độ ĐH - Hệ đại trà
6 7340122D Thương thơm mại năng lượng điện tử A00, A01, D01, D90 25.4 Các ngành công tác giảng dạy trình độ đại học - Hệ đại trà
7 7340301D Kế toán A00, A01, D01, D90 24.25 Các ngành công tác đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ đại trà
8 7480108D Công nghệ kỹ thuật trang bị tính A00, A01, D01, D90 25.75 Các ngành công tác đào tạo chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
9 7480118D Hệ thống nhúng với loT A00, A01, D01, D90 25 Các ngành lịch trình đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
10 7480201D Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 26.5 Các ngành chương trình đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ đại trà
11 7480203D Kỹ thuật dữ liệu A00, A01, D01, D90 24.75 Các ngành lịch trình đào tạo và huấn luyện trình độ đại học - Hệ đại trà
12 7510102D Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 23.75 Các ngành lịch trình giảng dạy trình độ đại học - Hệ đại trà
13 7510106D Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 22.75 Các ngành lịch trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
14 7510201D Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D90 25.25 Các ngành lịch trình huấn luyện và đào tạo chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
15 7510202D Công nghệ sản xuất máy A00, A01, D01, D90 25 Các ngành lịch trình huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
16 7510203D Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00, A01, D01, D90 26 Các ngành lịch trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
17 7510205D Công nghệ chuyên môn ô tô A00, A01, D01, D90 26.5 Các ngành công tác giảng dạy trình độ ĐH - Hệ đại trà
18 7510206D Công nghệ chuyên môn nhiệt A00, A01. D01, D90 24.25 Các ngành chương trình huấn luyện và giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ đại trà
19 7510208D Năng lượng tái tạo A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành chương trình đào tạo trình độ đại học - Hệ đại trà
20 7510209D Robot với trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, D90 27 Các ngành chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
21 7510301D Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D90 25.4 Các ngành chương trình đào tạo và huấn luyện trình độ đại học - Hệ đại trà
22 7510302D Công nghệ nghệ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, D01, D90 24.8 Các ngành lịch trình đào tạo trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
23 7510303D Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa A00, A01, D01, D90 26 Các ngành công tác đào tạo và giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ đại trà
24 7510401D Công nghệ nghệ thuật hóa học A00, B00, D07, D90 25.5 Các ngành chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
25 7510402D Công nghệ thứ liệu A00, A01, D07, D90 21.5 Các ngành chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
26 7510406D Công nghệ chuyên môn môi trường A00, B00, D07, D90 21.5 Các ngành lịch trình giảng dạy trình độ đại học - Hệ đại trà
27 7510601D Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D90 25.3 Các ngành chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
28 7510605D Logistic cùng cai quản chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 26.3 Các ngành chương trình giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
29 7510801D Công nghệ kỹ thuật in A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành lịch trình giảng dạy trình độ ĐH - Hệ đại trà
30 7520117D Kỹ thuật công nghiệp A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành lịch trình đào tạo chuyên môn đại học - Hệ đại trà
31 7520212D Kỹ thuật y sinh A00, A01, D01, D90 24 Các ngành lịch trình đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ đại trà
32 7540101D Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 25.25 Các ngành công tác giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
33 7540209D Công nghệ may A00, A01, D01, D90 24 Các ngành chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
34 7549002D Kỹ nghệ gỗ với nội thất A00, A01, D01, D90 22 Các ngành chương trình đào tạo trình độ đại học - Hệ đại trà
35 7580101D Kiến trúc V03, V04, V05, V06 22.25 Các ngành lịch trình đào tạo trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
36 7580103D Kiến trúc nội thất V03, V04, V05, V06 21.25 Các ngành chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH - Hệ đại trà
37 7580205D Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông A00, A01, D01, D90 22 Các ngành lịch trình đào tạo trình độ chuyên môn ĐH - Hệ đại trà
38 7580302D Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành lịch trình huấn luyện trình độ đại học - Hệ đại trà
39 7810202D Quản trị quán ăn và hình thức dịch vụ ăn uống uống A00, A01, D01, D07 24.25 Các ngành công tác huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ đại trà
40 7210404C Thiết kế thời trang V01, V02, V07, V09 22 Các ngành lịch trình huấn luyện trình độ ĐH - Hệ rất tốt giờ Việt / Việt - Nhật
41 7340301C Kế toán A00, A01, D01, D90 21.5 Các ngành công tác huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ chất lượng cao giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
42 7480108C Công nghệ nghệ thuật sản phẩm tính A00, A01, D01, D90 23.75 Các ngành lịch trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Việt / Việt - Nhật
43 7480201C Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 25.25 Các ngành công tác đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ chất lượng cao tiếng Việt / Việt - Nhật
44 7510102C Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 21 Các ngành công tác huấn luyện và đào tạo chuyên môn ĐH - Hệ chất lượng cao giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
45 7510201C Công nghệ chuyên môn cơ khí A00, A01, D01, D90 23.75 Các ngành công tác huấn luyện và đào tạo trình độ chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Việt / Việt - Nhật
46 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00, A01, D01, D90 23.25 Các ngành lịch trình giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Việt / Việt - Nhật
47 7510202N Công nghệ chế tạo đồ vật (Việt - Nhật) A00, A01, D01, D90 21 Các ngành chương trình đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ chất lượng cao giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
48 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D90 24.25 Các ngành công tác huấn luyện chuyên môn đại học - Hệ rất chất lượng tiếng Việt / Việt - Nhật
49 7510205C Công nghệ chuyên môn ô tô A00, A01, D01, D90 25.25 Các ngành lịch trình giảng dạy trình độ đại học - Hệ rất chất lượng giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
50 7510206C Công nghệ chuyên môn nhiệt A00, A01, D01, D90 22 Các ngành chương trình đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ rất tốt giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
51 7510301C Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành chương trình huấn luyện chuyên môn đại học - Hệ chất lượng cao giờ Việt / Việt - Nhật
52 7510302C Công nghệ nghệ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, D01, D90 22 Các ngành công tác huấn luyện và đào tạo chuyên môn đại học - Hệ rất tốt tiếng Việt / Việt - Nhật
53 7510302N Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt - Nhật ) A00, A01, D01, D90 21 Các ngành lịch trình huấn luyện và đào tạo chuyên môn đại học - Hệ rất tốt giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
54 7510303C Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tự động hóa hóa A00, A01, D01, D90 25 Các ngành chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ đại học - Hệ chất lượng cao tiếng Việt / Việt - Nhật
55 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 19.5 Các ngành chương trình giảng dạy trình độ đại học - Hệ chất lượng cao tiếng Việt / Việt - Nhật
56 7510601C Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D90 23.5 Các ngành lịch trình huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH - Hệ rất tốt tiếng Việt / Việt - Nhật
57 7510801C Công nghệ chuyên môn in A00, A01, D01, D90 20 Các ngành lịch trình đào tạo và giảng dạy trình độ đại học - Hệ rất tốt giờ Việt / Việt - Nhật
58 7540101C Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 23.25 Các ngành công tác giảng dạy trình độ ĐH - Hệ rất chất lượng giờ Việt / Việt - Nhật
59 7540209C Công nghệ may A00, A01, D01, D90 21 Các ngành công tác đào tạo và giảng dạy trình độ ĐH - Hệ chất lượng cao giờ đồng hồ Việt / Việt - Nhật
60 7480108A Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00, A01, D01, D90 22.5 Các ngành/ công tác giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ rất chất lượng giờ đồng hồ Anh
61 7480201A Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 24.75 Các ngành/ chương trình huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng giờ Anh
62 7510102A Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 20 Các ngành/ công tác huấn luyện và giảng dạy chuyên môn ĐH - Hệ chất lượng cao giờ Anh
63 7510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D90 21.25 Các ngành/ chương trình huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ chất lượng cao giờ Anh
64 7510202A Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D90 21 Các ngành/ công tác đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn ĐH - Hệ rất tốt tiếng Anh
65 7510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D90 22 Các ngành/ chương trình đào tạo và huấn luyện trình độ ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Anh
66 7510205A Công nghệ nghệ thuật ô tô A00, A01, D01, D90 24.25 Các ngành/ chương trình giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ rất tốt giờ Anh
67 7510206A Công nghệ kinh nghiệm nhiệt A00, A01, D01, D90 20 Các ngành/ chương trình huấn luyện trình độ ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Anh
68 7510301A Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử A00, A01, D01, D90 21 Các ngành/ lịch trình giảng dạy chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng giờ đồng hồ Anh
69 7510302A Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông A00, A01, D01, D90 20 Các ngành/ chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ ĐH - Hệ rất chất lượng tiếng Anh
70 7510303A Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa A00, A01, D01, D90 23 Các ngành/ chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ rất chất lượng giờ Anh
71 7510601A Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D90 21.25 Các ngành/ lịch trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ rất chất lượng giờ đồng hồ Anh
72 7540101A Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 21 Các ngành/ lịch trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ chất lượng cao giờ đồng hồ Anh
73 7340101QK Quản trị Kinch doanh (Kettering - Mỹ) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ chương trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ links quốc tế
74 7340101QN Quản trị Kinc doanh (Northampton - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ link quốc tế
75 7340101QS Quản trị Kinch doanh (Sunderl& - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác huấn luyện và đào tạo trình độ chuyên môn ĐH - Hệ liên kết quốc tế
76 7340115QN Quản trị Marketing (Northampton - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác đào tạo trình độ chuyên môn đại học - Hệ liên kết quốc tế
77 7340201QS Tài chủ yếu Ngân hàng (Sunderland - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ link quốc tế
78 7340202QN Logistics cùng Tài chính Thương mại (Northampton -Anh A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn ĐH - Hệ links quốc tế
79 7340301QN Kế toán Quốc tế ( Northampton-Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác đào tạo trình độ đại học - Hệ links quốc tế
80 7340303QS Kế tân oán và Quản trị Tài chính (Sunderl& - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ link quốc tế
81 7480106QK Kỹ thuật Máy tính (Kettering - Mỹ) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ link quốc tế
82 7480201QT Công nghệ Thông tin (Tongmyong - Hàn Quốc) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ liên kết quốc tế
83 7520103QK Kỹ thuật Cơ khí (Kettering - Mỹ) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ chương trình huấn luyện trình độ chuyên môn ĐH - Hệ liên kết quốc tế
84 7520103QT Kỹ thuật Cơ khí (Tongmyong - Hàn Quốc) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ links quốc tế
85 7520114QM Kỹ thuật Cơ Điện tử (Middlesex - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ chương trình đào tạo và giảng dạy chuyên môn ĐH - Hệ link quốc tế
86 7520114QT Kỹ thuật Cơ Điện tử (Tongmyong - Hàn Quốc) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình giảng dạy trình độ chuyên môn đại học - Hệ links quốc tế
87 7520119QK Kỹ thuật Chế tạo thứ cùng Công nghiệp (Kettering Mỹ) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ công tác huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ liên kết quốc tế
88 7520202QK Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kettering - Mỹ) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình huấn luyện và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ liên kết quốc tế
89 7520202QS Kỹ thuật Điện - Điện tử (Sunderland - Anh) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ links quốc tế
90 7520202QT Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tongyong- Hàn Quốc) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình đào tạo chuyên môn đại học - Hệ liên kết quốc tế
91 7580201QT Xây dựng (Tongmyong Hàn Quốc) A00, A01, D01, D90 16 Các ngành/ lịch trình đào tạo và giảng dạy chuyên môn đại học - Hệ liên kết quốc tế
92 7810103QN Quản lý Nhà sản phẩm với Khách sạn (Northampton - Anh) A01, C00, D01, D15 16 Các ngành/ công tác đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn ĐH - Hệ liên kết quốc tế
Học sinh xem xét, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây

Bài viết liên quan