Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế Đại Học Ngoại Thương

Share:

Điểm chuẩn chỉnh xác nhận vào khoa Kinc tế, Kinc tế Quốc tế với Luật của ĐH Ngoại thương thơm là 26,2 điểm.

*
*

Cập nhật điểm chuẩn ngành kinh tế quốc tế ĐH nước ngoài thương
STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1NTH01Nhóm ngành Kinch tế; Kinh tế quốc tế; LuậtA0026.2các đại lý Hà Nội
2NTH01Nhóm ngành Kinch tế; Kinh tế quốc tế; LuậtA0125.7cửa hàng Hà Nội
3NTH01Nhóm ngành Kinc tế; Kinc tế quốc tế; LuậtD0125.7các đại lý Hà Nội
4NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; LuậtD0224.2cơ sở Hà Nội
5NTH01Nhóm ngành Kinc tế; Kinh tế quốc tế; LuậtD0325.7cơ sở Hà Nội
6NTH01Nhóm ngành Kinc tế; Kinh tế quốc tế; LuậtD0425.7đại lý Hà Nội
7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; LuậtD0625.7cơ sở Hà Nội
8NTH01Nhóm ngành Kinc tế; Kinch tế quốc tế; LuậtD0725.7các đại lý Hà Nội
9NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanhA0026.25các đại lý Hà Nội
10NTH02Nhóm ngành Kinch doanh quốc tế; Quản trị kinh doanhA0125.75cửa hàng Hà Nội
11NTH02Nhóm ngành Kinc doanh quốc tế; Quản trị khiếp doanhD0125.75cơ sở Hà Nội
12NTH02Nhóm ngành Kinc doanh quốc tế; Quản trị kinh doanhD0625.75cửa hàng Hà Nội
13NTH02Nhóm ngành Kinch donước anh tế; Quản trị gớm doanhD0725.75các đại lý Hà Nội
14NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toánA0025.75các đại lý Hà Nội
15NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toánA0125.25các đại lý Hà Nội
16NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toánD0125.25các đại lý Hà Nội
17NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toánD0725.25cơ sở Hà Nội
18NTH04Ngành Ngôn ngữ AnhD0134.3cơ sở Hà Nội
19NTH05Ngành Ngôn ngữ PhápD0133.55các đại lý Hà Nội
20NTH05Ngành Ngôn ngữ PhápD0331.55cửa hàng Hà Nội
21NTH06Ngành Ngôn ngữ Trung quốcD0134.3cơ sở Hà Nội
22NTH06Ngành Ngôn ngữ Trung quốcD0432.3các đại lý Hà Nội
23NTH07Ngành Ngôn ngữ NhậtD0133.75các đại lý Hà Nội
24NTH07Ngành Ngôn ngữ NhậtD0631.75cửa hàng Hà Nội
25NTH08Kế toán, Kinh donước anh tếA00; A01; D01; D0717các đại lý Quảng Ninh

Bài viết liên quan