ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING NĂM 2012

Share:
*

Thông báo về điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ước vọng 1 cùng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ước vọng bổ sung kỳ thi tuyển chọn sinh Đại học hệ thiết yếu quy năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

HĐTS HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Số: 674 /TB-ĐHTCM-TS2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 mon 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Về điểm chuẩn trúng tuyển chọn hoài vọng 1 và

điểm nhận làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung

kỳ thi tuyển chọn sinc Đại học hệ bao gồm quy năm 2014

Cnạp năng lượng cđọng Thông tứ số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 mon 03 thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành về vấn đề phát hành Quy chế tuyển sinc Đại học tập, cao đẳng hệ chính quy, Thông tứ số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 mon 3 thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo;

Căn uống cứ đọng Thông tứ số 03/2013/TT-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 0hai năm 2013 của Sở trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo về vấn đề “Sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng hệ thiết yếu quy phát hành dĩ nhiên Thông tứ số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 thời điểm năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 mon 6 thời điểm năm 2012 về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012”;

Cnạp năng lượng cứ Thông tứ số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản về Việc “Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳng hệ thiết yếu quy phát hành đương nhiên Thông bốn số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 mon 03 năm 2012 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên đã làm được sửa đổi, bổ sung cập nhật trên Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 mon 06 năm 2012, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 06 năm 2013, Thông tứ số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 mon 07 năm 2013 với Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 mon 7 năm 2013 của Bộ Trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học tập Tài chủ yếu - Marketing về Việc thành lập Hội đồng tuyển chọn sinc hệ thiết yếu quy năm 2014;

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chủ yếu - Marketing thông báo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 và điểm dìm làm hồ sơ xét tuyển hoài vọng bổ sung cập nhật vào Trường kỳ thi tuyển chọn sinc Đại học hệ chính quy năm 2014 nhỏng sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP.. HỌC NGUYỆN VỌNG 1

1.

Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường đại học tài chính marketing năm 2012

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn hoài vọng 1:

Theo đó, Hội đồng tuyển sinch ngôi trường ra quyết định điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển hoài vọng 1 vào trường là 19,0 điểm. Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển bên trên là vấn đề ko nhân thông số, nằm trong HSPT – KV3; nấc chênh lệch thân 2 nhóm đối tượng người dùng tiếp đến là một trong,0 điểm, thân 2 Khu Vực tiếp nối là 0,5 điểm.

Trường đang giải quyết cho thí sinh trúng tuyển nhập học tập đúng ngành đào tạo và huấn luyện sẽ đăng ký trong hồ sơ ĐKDT dựa vào tổng điểm của thí sinh được xếp trường đoản cú cao xuống tốt cho đến đầy đủ tiêu chuẩn giành riêng cho từng ngành đào tạo và huấn luyện, thí sinch không được điểm vào học ngành đang ĐK trong hồ sơ ĐKDT sẽ được đăng ký vào học tại các ngành khác còn tiêu chí tuyển chọn khi đến có tác dụng giấy tờ thủ tục nhập học tập.

2. Giấy báo trúng tuyển chọn cùng nhập học

Trường vẫn gửi theo vẻ ngoài đưa phạt nhanh Giấy báo trúng tuyển chọn với nhập học trực kế tiếp thí sinh trúng tuyển theo liên tưởng thí sinc ghi bên trên làm hồ sơ ĐKDT.

Xem thêm: Giới Thiệu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Trường Đại Học Kiến Trúc, Ngành Thiết Kế Đồ Hoạ

3. Thời gian, cách tiến hành với thủ tục nhập học

3.1. Thời gian tổ chức triển khai nhập học:

3.2. Phương thức nhập học:

Làm thủ tục nhập học thẳng trên ngôi trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinc coi trên http://mynhanke.mobi/ hoặc theo nội dung đi kèm Giấy báo trúng tuyển chọn và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinch nộp ngân sách học phí trực tiếp trên những chi nhánh của Ngân sản phẩm Vietinngân hàng, hoặc tại trường vào trong ngày làm cho giấy tờ thủ tục nhập học. Thí sinch coi báo cáo cụ thể trên website http://mynhanke.mobi/ .

Bài viết liên quan