Đồng hồ báo thức sony

Share:

Bạn rất có thể đặt một hoặc nhiều báo thức cùng sử dụng bất kỳ âm thanh như thế nào được lưutrong sản phẩm công nghệ làm biểu thị báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của người sử dụng đangtắt.Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống như với định dạng chúng ta chọn cho thiết lập đặtthời gian chung, như 12 giờ đồng hồ hoặc 24 giờ.

Bạn đang đọc: Đồng hồ báo thức sony

1

Truy cập màn hình hiển thị chủ của báo thức

2

Xem đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt

3

Truy cập tác dụng đồng hồ bấm giờ

128

Đây là phiên bản trên mạng internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.


*

4

Truy cập chức năng hẹn giờ

5

Xem tùy chọn

6

Mở cài đặt ngày cùng giờ mang đến đồng hồ

7

Bật hoặc tắt báo thức

8

Thêm báo thức mới

Cách để một báo thức mới

1

Từ màn hình chủ, nhận .

2

Tìm cùng nhấn Đồng hồ.

3

Nhấn .

4

Nhấn Thời gian và chọn giá trị mong mỏi muốn.

5

Nhấn OK.

6

Sửa các thiết lập báo thức khác, giả dụ muốn.

7

Nhấn Lưu.

Cách báo lại lúc báo thức kêu

Nhấn Báo lại.

Cách tắt báo thức lúc báo thức kêu

Kéo sang phải.

Để tắt báo thức đang kêu, bạn cũng có thể kéo thanh tâm trạng xuống nhằm mở bảng Thông báo, sauđó thừa nhận .

Cách sửa báo thức hiện có

1

Mở vận dụng Báo thức và đồng hồ, tiếp đến nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Thực hiện các đổi khác bạn muốn.

3

Nhấn Lưu.

Cách bật hoặc tắt báo thức

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, kế tiếp kéo thanh trượt cạnh bên báo thứcsang vị trí nhảy hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

1

Mở áp dụng Báo thức và đồng hồ, tiếp nối chạm và giữ báo thức mà các bạn muốnxóa.

2

Nhấn Xóa báo thức, tiếp nối nhấn .

Cách tải nhạc chuông mang lại báo thức

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà chúng ta muốnsửa.

Xem thêm: Học Chương Trình Chất Lượng Cao Đại Học Bách Khoa Hcm, Quốc Tế Bách Khoa Hcm

2

Nhấn Âm báo thức và lựa chọn 1 tùy lựa chọn hoặc thừa nhận và chọn 1 tập tin âmnhạc.

3

Nhấn trả thành, kế tiếp nhấn Lưu.

Để hiểu biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng báo thức, hãy xem setup âm lượng trêntrang 54.

Cách kiểm soát và điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

1

Mở vận dụng Báo thức & đồng hồ, tiếp đến nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Kéo thanh trượt âm lượng dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mongmuốn.

3

Nhấn vào Lưu.

129

Đây là phiên bạn dạng trên mạng internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.


*

Cách đặt báo thức lặp lại

1

Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.

2

Nhấn Lặp lại.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho đầy đủ ngày muốn muốn, kế tiếp nhấn OK.

4

Nhấn Lưu.

Cách kích hoạt công dụng rung cho báo thức

1

Mở áp dụng Báo thức và đồng hồ, tiếp nối nhấn vào báo thức bạn có nhu cầu sửa.

2

Đánh vết hộp kiểm Rung .

3

Nhấn Lưu.

Cách đặt vận động phím cạnh

1

Mở vận dụng Báo thức & đồng hồ, rồi lựa chọn báo thức mà bạn có nhu cầu chỉnh sửa.

2

Nhấn vào Thao tác với phím bên, rồi chọn chuyển động mong ao ước của phímcạnh lúc được bấm trong lúc báo thức.

3

Nhấn vào Lưu.

130

Đây là phiên bạn dạng trên mạng internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để thực hiện cá nhân.

Bài viết liên quan