HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ 11

Share:

Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho các em trong vấn đề hiểu với ghi nhớ loài kiến thức. Vì vậy Kiến Guru đã biên soạn bài xích Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một giải pháp đầy đủ, dễ nhớ duy nhất về hiđrocacbon để hỗ trợ các em.

Bạn đang đọc: Hệ thống kiến thức hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, những hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải tất cả cacbon, thường có hiđro, hay gặp mặt oxi cùng nitơ, kế tiếp đến những halogen, lưu huỳnh, photpho...

+ links hoá học công ty yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, nhát bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm cùng không hoàn toàn, không theo một hướng tuyệt nhất định.

+ con số các hợp hóa học hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả liên kết đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nhân tố và cách làm phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó đến chứa tía nguyên tố C, H với O.

+ Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN): cho biết thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ công thức phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để khẳng định được bí quyết phân tử cần phải biết thành phần các nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính cùng định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ phụ thuộc vào tỉ khối so với không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không phai hơi: xác minh bằng phương pháp nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

- phương pháp cấu tạo:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hoá trị và theo một vật dụng tự duy nhất định. Lắp thêm tự links đó được call là cấu trúc hoá học.

Sự thay đổi thứ từ tự liên kết đó sẽ tạo ra chất mới.

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Các nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối hợp trực tiếp cùng với nhau sinh sản thành phần đa mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất dựa vào vào nhân tố phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và kết cấu hoá học tập (thứ từ bỏ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc điểm hoá học tương tự nhau mà lại hơn yếu nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất gồm cùng phương pháp phân tử dẫu vậy khác về kết cấu hoá học.

Ví dụ: Cùng bí quyết là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu tạo là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ hoàn toàn có thể có các liên kết đơn, liên kết đôi hay link ba.

- link hiđro là loại liên kết yếu, làm cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử gồm độ âm năng lượng điện cao. Loại link này ảnh hưởng lớn mang đến độ tung trong nước, đến ánh sáng sôi, nhiệt độ nóng chảy của không ít chất.

5. Bội nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hầu như hợp hóa học hữu cơ tất cả hai yếu tố là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): cách làm tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- công thức tính nhanh: 3

- gọi tên:

+ chọn mạch chính: là mạch dài nhất, các nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C ngay sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chính + an.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, phần lớn không tan trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ bội nghịch ứng đặc trưng của ankan là làm phản ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị sửa chữa bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên thế vào H sinh sống C bậc cao.

+ phản ứng tách: Dưới ánh nắng mặt trời và xúc tác phù hợp hợp, ankan gồm phân tử khối nhỏ bị tách bóc thành những anken tương ứng.

Xem thêm: Em Là Bà Nội Của Anh Tung Album Nhạc Phim Em Là Bà Nội Của Anh Ost

+ phản ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng đựng phân đoạn dầu mỏ, ta thu được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân kết cấu (mạch C cùng vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt liên kết đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối đôi, kiểm soát hoá trị C. Khi số C làm nhánh ngay số C mạch chính thì dừng.

Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm cố của nguyên tử C có nối đôi khác nhau thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu những nhóm cố kỉnh ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng một phía với nối đôi đang là dạng cis, khác phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay sát nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ địa chỉ nối song – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử có một liên kết đôi, trong các số đó có một link π và một links σ.

- tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ khi M tăng, ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi và cân nặng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học của anken:

+ làm phản ứng sệt là phản nghịch ứng cùng (vì có liên kết π yếu bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 có mặt ankan tương ứng; cùng với halogen xuất xắc hợp hóa học halogen hình thành dẫn xuất halogen; cộng với nước sinh ra ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ phản nghịch ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử gồm 2 nối đôi.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien bao gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi giải pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien có 2 nối đôi phương pháp nhau những nối đôi....

- đặc điểm hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử đựng một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối ba, kiểm tra hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối ba, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía gần nối ba nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ vị trí nối tía – in.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- đặc thù hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng vừa lòng và những ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là phần lớn hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về vị trí nhóm ankyl bên trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng đó là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ ví như số C của nhánh trường đoản cú 3 trở lên sẽ có đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên đội ankyl + benzen.

+ Đánh số làm thế nào để cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ nếu 2 đội thế ở trong phần 1,2 cùng với nhau, ta điện thoại tư vấn là ortho- (o-).

+ ví như 2 đội thế ở phần 1,3 với nhau, ta gọi là meta- (m-).

+ trường hợp 2 nhóm thế ở vị trí 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền bỉ theo thời gian vững vì bao gồm 3 link đơn xen kẽ 3 links đôi.

- đặc thù hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng cùng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá hữu cơ và chuẩn bị tốt nhằm học phần đông chương tiếp theo.

Bài viết liên quan