Kinh nhất dạ hiền giả

Share:
Tin tứcPhật họcĐời SốngVăn HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation
*

(Mahàkaccànabhaddekaratta sutta) Như vọc tôi nghe. Một thời, nạm Tôn trú sinh sống Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Thời gian bấy giờ, Tôn mang Samiddhi, tỉnh dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm cọ tay chân. Tắm rửa tuỳ thuộc ở Tapoda xong, sau thời điểm lên khỏi nước, vị ấy đứng mặc một y để thuộc cấp cho khô.

*

Rồi sau thời điểm đêm vừa mãn, một Thiên thần, chói sáng sủa với dung sắc thù win cả vùng Tapoda, đi cho Tôn giả Samiddhi, sau khoản thời gian đến, tức khắc đứng một bên. Ðứng một bên, thiên thần ấy thưa Tôn giả Samiddhi:

-- Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết với biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền giả không?

-- Này nhân hậu giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết với biệt thuyết về Nhứt Dạ nhân hậu Giả. Nhưng mà này nhân hậu giả, nhân từ giả có thọ trì tổng thuyết với biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền đưa không?

-- Này Tỷ-kheo, tôi cũng không tồn tại thọ trì tổng thuyết với biệt thuyết về Nhứt Dạ nhân hậu Giả. Nhưng mà này Tỷ-kheo, Ngài tất cả thọ trì bài xích kệ về Nhứt Dạ Hiền đưa không?

-- Này hiền giả, tôi không tồn tại thọ trì bài bác kệ về Nhứt Dạ thánh thiện Giả. Nhưng mà này hiền lành giả, thánh thiện giả tất cả thọ trì bài xích kệ về Nhứt Dạ Hiền mang không?

-- Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài bác kệ về Nhứt Dạ nhân hậu Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tổng thuyết với biệt thuyết về Nhứt Dạ hiền lành Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học mang đến thuần thục tổng thuyết cùng biệt thuyết về Nhứt Dạ hiền đức Giả. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ hiền Giả. Vì chưng rằng, này Tỷ-kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền trả là tương tác đến mục đích và căn bạn dạng của Phạm hạnh.

Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khoản thời gian nói vậy, vị ấy biến mất ở đấy. Rồi Tôn mang Samiddhi sau khi đêm ấy sẽ mãn, ngay tắp lự đi đến cầm Tôn, sau khi đến, đảnh lễ núm Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn trả Samiddhi bạch vắt Tôn :

-- Ở đây, bạch núm Tôn, nhỏ thức dậy vừa thời điểm bình bản thân đi mang đến Tapoda nhằm tắm cọ tay chân. Vệ sinh rửa thuộc hạ ở Tapoda xong, sau thời điểm lên ngoài nước, bé đứng mang một y để thủ công cho khô. Rồi bạch rứa Tôn, sau khoản thời gian đêm vừa mãn, một Thiên thần, chói sáng với dung nhan sắc thù thắng cả vùng Tapoda, ... Với là căn bạn dạng Phạm hạnh". Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy bặt tăm ở đấy. Lành thay, bạch vắt Tôn, nếu thế Tôn thuyết giảng đến tổng thuyết cùng biệt thuyết về Nhứt Dạ nhân từ Giả!

-- Vậy này Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta vẫn nói.

-- Thưa vâng, bạch nạm Tôn.

Tôn trả Samiddhi vâng đáp chũm Tôn. Cố kỉnh Tôn nói như sau :

Quá khứ ko truy tìmTương lai không mong vọng,Quá khứ đã đoạn tận,Tương lai lại chưa đến,Chỉ tất cả pháp hiện nay tại,Tuệ quán thiết yếu ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy cần tu tậpHôm ni nhiệt trung khu làmAi biết chết ngày mai?Không ai thảo luận đượcVới đại quân thần chết,Trú vậy nên nhiệt tâmÐêm ngày ko mệt mỏi,Xứng call Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Bạn đang đọc: Kinh nhất dạ hiền giả

Thế Tôn nói như vậy. Sau thời điểm nói như vậy, Thiện Thệ từ địa điểm ngồi vùng dậy và đi vào tinh xá,

Rồi những Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi ko bao lâu, tức tốc suy nghĩ: "Này chư Hiền, thế Tôn sau khi thuyết giảng phần tổng thuyết một giải pháp vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một bí quyết rộng rãi, từ vị trí ngồi vực dậy và lấn sân vào tinh xá :

Quá khứ ko truy tìmTương lai không mong vọng,Quá khứ sẽ đoạn tận,Tương lai lại không đến,Chỉ bao gồm pháp hiện tại,Tuệ quán bao gồm ở đây.Không động, không rung chuyển,Biết vậy bắt buộc tu tậpHôm ni nhiệt chổ chính giữa làmAi biết chết ngày mai?Không ai dàn xếp đượcVới đại quân thần chết,Trú do đó nhiệt tâmÐêm ngày ko mệt mỏi,Xứng call Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nay chần chừ ai rất có thể giải nghĩa một cách rộng thoải mái tổng thuyết này, phần này chỉ thừa thế Tôn nói lên một phương pháp vắn tắt, ko được giải nghĩa một bí quyết rộng rãi".

Rồi những Tỷ-kheo ấy lưu ý đến như sau: "Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) này đã được đà Tôn tán thán và được các đồng Phạm hạnh có trí kính trọng; Tôn giả Mahakaccana rất có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được thế Tôn nói lên một bí quyết vắn tắt, không cắt nghĩa một bí quyết rộng rãi. Vậy chúng ta hãy cho Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng ta hãy hỏi Tôn mang Mahakaccana về chân thành và ý nghĩa này".

Rồi những Tỷ-kheo ấy đi mang lại Tôn mang Mahakaccana, sau khi đến nói lên với Tôn mang Mahakaccana những lời tiếp nhận hỏi thăm; sau khoản thời gian nói lên phần đông lời mừng đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy thưa cùng với Tôn trả Mahakaccana :

-- Thưa Hiền đưa Kaccana, cố kỉnh Tôn sau khi đọc tổng thuyết này, không cắt nghĩa một cách rộng rãi, từ vị trí ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá :

Quá khứ ko truy tìmTương lai không mong vọng,Quá khứ đã đoạn tận,Tương lai lại không đến,Chỉ bao gồm pháp hiện nay tại,Tuệ quán bao gồm ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy buộc phải tu tậpHôm nay nhiệt vai trung phong làmAi biết chết ngày mai?Không ai dàn xếp đượcVới đại quân thần chết,Trú do đó nhiệt tâmÐêm ngày ko mệt mỏi,Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nay lừng khừng ai có thể giải nghĩa một cách rộng thoải mái tổng thuyết này, phần này chỉ được đà Tôn tạo nên một cách vắn tắt, ko được giải nghĩa một bí quyết rộng rãi. Rồi này Hiền mang Kaccana, chúng tôi lưu ý đến như sau: "Tôn giả Mahakaccana này đã được đà Tôn tán thán ... Họ hãy hỏi Tôn trả Mahakaccana về chân thành và ý nghĩa này". Tôn đưa Mahakaccana hãy giải thích cho.

-- Này chư Hiền, ví như một người quan trọng lõi cây, tìm cầu lõi cây, đang đi kiếm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn gồm lõi cây. Fan ấy vứt rễ, vứt thân cây, nghĩ rằng lõi cây rất cần được tìm trong số nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, là câu hỏi làm của chư Tôn giả... Chư Tôn đưa đứng trước mặt ráng Tôn, chư Tôn giả lại vượt qua nạm Tôn, và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Mà lại này chư Hiền, nạm Tôn biết đầy đủ gì bắt buộc biết, thấy hầu hết gì nên thấy, bậc tất cả mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn mang đến mục đích, bậc đem đến bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đang đi vào thời, chư hiền hậu hãy đến hỏi vậy Tôn về ý nghĩa này. Cụ Tôn giải thích cho chư Hiền như vậy nào, chư thánh thiện hãy do đó thọ trì.

-- Thưa Hiền đưa Kaccana, chắc chắn Thế Tôn biết mọi gì cần biết, thấy hầu hết gì buộc phải thấy, bậc có mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn mang lại mục đích, bậc đem đến bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như Lai.. Nay đã đến thời shop chúng tôi đến hỏi vậy Tôn về chân thành và ý nghĩa này. Nạm Tôn lý giải cho chúng tôi như nỗ lực nào, công ty chúng tôi sẽ vì vậy thọ trì. Cơ mà Tôn đưa Mahakaccana được đà Tôn tán thán, được những vị đồng phạm hạnh kính trọng. Tôn trả Mahakaccana có thể giải thích một cách rộng thoải mái tổng thuyết này, phần này chỉ được đà Tôn thể hiện một bí quyết vắn tắt, không được cắt nghĩa một giải pháp rộng rãi. Ao ước Tôn mang Mahakaccana phân tích và lý giải cho trường hợp Tôn giả không cảm thấy phiền phức.

-- Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi đã nói.

-- Thưa vâng, hiền đức giả.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn mang Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau :

-- Này thánh thiện giả, phần tổng thuyết cố gắng Tôn đọc lên một giải pháp vắn tắt, không cắt nghĩa một bí quyết rộng rãi, từ chỗ ngồi vùng dậy và đang đi tới trong tinh xá:

Quá khứ không truy tìmTương lai không mong vọng,Quá khứ đang đoạn tận,Tương lai lại không đến,Chỉ gồm pháp hiện tại,Tuệ quán chủ yếu ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy đề xuất tu tậpHôm ni nhiệt trọng điểm làmAi biết chết ngày mai?Không ai bàn bạc đượcVới đại quân thần chết,Trú bởi thế nhiệt tâmÐêm ngày không mệt mỏi,Xứng hotline Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Xem thêm: Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Nên Học Trường Nào, Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì, Ra Trường Làm Gì

Về phần tổng thuyết này chỉ được thế Tôn phát âm lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một phương pháp rộng rãi, này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách thoáng rộng như sau :

Này chư Hiền, núm nào là truy tìm kiếm quá khứ? "Mắt của tôi trong thời thừa khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy", và thức tại đây bị dục cùng ái trói chặt. Bởi thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hoan hỉ trong ấy. Bởi hân hoan vào ấy, vị ấy truy search quá khứ. "Tai của tớ trong thừa khứ là như vậy, những tiếng là như vậy"... "Mũi của tớ trong vượt khứ là như vậy, những hương là như vậy"... "Lưỡi của tôi trong thừa khứ là như vậy, những vị là như vậy"... "Thân của tôi trong vượt khứ là như vậy, các xúc là như vậy"... "Ý của mình trong vượt khứ là như vậy, các pháp là như vậy", và thức sinh hoạt đây, bị dục và ái trói chặt. Do rằng thức bị dục cùng ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì chưng hân hoan vào ấy, vị ấy truy tìm quá khứ.

Và này chư Hiền, nạm nào là không truy search quá khứ? "Mắt của mình trong thời thừa khứ là như vậy, những sắc pháp là như vậy", cùng thức ở đây không biến thành dục với ái trói chặt. Bởi thức không trở nên dục cùng ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vị không hân hoan trong ấy, vị ấy không truy tra cứu quá khứ. "Tai của tớ trong vượt khứ là như vậy, những tiếng là như vậy",... "Mũi của tớ trong vượt khứ là như vậy, các hương là như vậy",... "Lưỡi của tôi trong thừa khứ là như vậy, những vị là như vậy",... "Thân của tớ trong thừa khứ là như vậy, các xúc là như vậy", ... "Ý của tôi trong quá khứ là như vậy, các pháp là như vậy", và thức ngơi nghỉ đây không trở nên dục với ái trói chặt. Bởi vì thức không bị dục cùng ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vị không hoan hỉ trong ấy, vị ấy không truy tra cứu quá khứ. Như vậy, này chư Hiền, là ko truy search quá khứ.

Và này chư Hiền, cố gắng nào là mong vọng tương lai? "Mong rằng đôi mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy", với vị ấy hướng trung ương lấy mang đến được vật gì chưa được. Vày duyên hướng trung ương như vậy, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan vào ấy, vị ấy cầu vọng tương lai. "Mong rằng tai của tôi về sau sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy",... "Mong rằng mũi của tôi về sau sẽ là như vậy, các hương là như vậy",... "Mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, những vị là như vậy",... "Mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy",... "Mong rằng ý của tôi sau đây sẽ là như vậy, các pháp là như vậy", cùng vị ấy hướng tâm lấy mang đến được cái gì chưa được. Bởi vì duyên hướng trung khu như vậy, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy mong vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiền, là ước vọng tương lai.

Và này chư Hiền, vắt nào là không ước vọng tương lai? "Mong rằng mắt của tôi sau đây sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy", vị ấy ko hướng trung khu lấy mang đến được cái gì chưa được. Do duyên không phía tâm, vị ấy không hoan hỉ trong ấy, vị ấy không tồn tại ước vọng tương lai. "Mong rằng tai của tôi sau này sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy",... "Mong rằng mũi của tôi về sau sẽ là như vậy, các hương là như vậy", ... "Mong rằng lưỡi của tôi sau này sẽ là như vậy, các vị là như vậy",... "Mong rằng thân của tôi sau đây sẽ là như vậy, những xúc là như vậy", ... "Mong rằng ý của tôi sau đây sẽ là như vậy, các pháp là như vậy", vị ấy không hướng tâm lấy mang lại được vật gì chưa được. Vì chưng duyên không hướng tâm, vị ấy không hoan hỉ trong ấy. Bởi không hoan hỉ trong ấy, vị ấy không tồn tại ước vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiền, là không mong vọng tương lai.

Và này chư Hiền, nắm nào là bị lôi kéo trong các pháp hiện tại? Này chư Hiền, giả dụ mắt và các sắc pháp, cả nhị đều có mặt trong lúc này này, với thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Do thức của vị ấy bị dục cùng ái trói chặt, vị ấy hoan hỉ trong ấy. Bởi vì hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong những pháp hiện nay tại. Này chư Hiền, nếu tai và những tiếng... Nếu mũi và những hương ... Ví như lưỡi và những vị... Nếu như thân và các xúc... Này chư Hiền trường hợp ý và các pháp, cả nhì đều xuất hiện trong bây giờ này, cùng thức của vị ấy bị dục với ái trói chặt cũng trong lúc này này. Bởi vì thức của vị ấy bị dục cùng ái trói chặt, vị ấy hoan hỉ trong ấy. Bởi vì hân hoan trong ấy, vị ấy bị cuốn hút trong các pháp hiện tại tại. Như vậy, này chư Hiền, là bị lôi cuốn trong những pháp hiện nay tại.

Và này chư Hiền, cụ nào là ko bị thu hút trong những pháp hiện nay tại? Này chư Hiền, ví như mắt và những sắc pháp, cả nhì đều xuất hiện trong lúc này này, và thức của vị ấy không trở nên dục và ái trói chặt cũng trong lúc này này. Bởi thức của vị ấy không trở nên dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vị không hoan hỉ trong ấy, vị ấy ko bị thu hút trong những pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và những tiếng... Này chư Hiền, nếu mũi và các hương... Này chư Hiền, trường hợp lưỡi và những vị... Này chư Hiền, trường hợp thân và các xúc... Này chư Hiền, trường hợp ý và các pháp, cả nhị đều có mặt trong bây giờ này, và thức của vị ấy không bị dục cùng ái trói chặt cũng trong lúc này này. Bởi thức của vị ấy không trở nên dục cùng ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do không hoan hỉ trong ấy, vị ấy ko bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư hiền lành là ko bị cuốn hút trong những pháp hiện tại.

Này chư Hiền, phần tổng thuyết cố Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không cắt nghĩa một biện pháp rộng rãi, từ khu vực ngồi vực lên và đã đi đến trong tinh xá :

Quá khứ không truy tìmTương lai không ước vọng,Quá khứ đã đoạn tận,Tương lai lại không đến,Chỉ bao gồm pháp hiện tại tại,Tuệ quán bao gồm ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy cần tu tậpHôm nay nhiệt trung tâm làmAi biết chết ngày mai?Không ai thương lượng đượcVới đại quân thần chết,Trú vì vậy nhiệt tâmÐêm ngày không mệt mỏi,Xứng call Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, thừa thế Tôn phát âm lên một cách vắn tắt, không được cắt nghĩa một giải pháp rộng rãi; này chư Hiền, tôi hiểu chân thành và ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Với nếu chư Tôn giả muốn, hãy đi đến nuốm Tôn và hỏi ý nghĩa sâu sắc này. Cụ Tôn lý giải các Tôn giả như vậy nào, hãy bởi vậy thọ trì.

Rồi những Tỷ-kheo ấy, sau khoản thời gian hoan tin vui tín thọ lời Tôn đưa Mahakaccana giảng, từ vị trí ngồi vùng lên đi đến chũm Tôn; sau khi đến đảnh lễ nỗ lực Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch vắt Tôn :

-- Bạch gắng Tôn, ráng Tôn sau thời điểm đọc phần tổng thuyết một giải pháp vắn tắt cho cái đó con, không giải nghĩa một biện pháp rộng rãi, từ số ghế đứng dậy, và đi vào tinh xá :

Quá khứ không truy tìmTương lai không cầu vọng,Quá khứ đã đoạn tận,Tương lai lại chưa đến,Chỉ tất cả pháp hiện tại tại,Tuệ quán chủ yếu ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy yêu cầu tu tậpHôm nay nhiệt vai trung phong làmAi biết bị tiêu diệt ngày mai?Không ai trao đổi đượcVới đại quân thần chết,Trú bởi thế nhiệt tâmÐêm ngày ko mệt mỏi,Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Bạch vậy Tôn, sau khoản thời gian Thế Tôn đi không bao lâu, bọn chúng con để ý đến như sau : "Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một bí quyết rộng rãi, và đã đi đến tinh xá :

Quá khứ ko truy tìmTương lai không cầu vọng,Quá khứ đang đoạn tận,Tương lai lại không đến,Chỉ tất cả pháp hiện tại tại,Tuệ quán thiết yếu ở đây.Không động, ko rung chuyển,Biết vậy yêu cầu tu tậpHôm nay nhiệt vai trung phong làmAi biết chết ngày mai?Không ai trao đổi đượcVới đại quân thần chết,Trú vậy nên nhiệt tâmÐêm ngày ko mệt mỏi,Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,Bậc an tịnh, trầm lặng.

Nay lưỡng lự ai hoàn toàn có thể giải nghĩa một cách rộng thoải mái tổng thuyết này, phần này chỉ được thế Tôn phát âm lên một giải pháp vắn tắt, không được cắt nghĩa một phương pháp rộng rãi".

Rồi bạch vắt Tôn, bọn chúng con suy xét như sau : "Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca chiên diên) này... Họ hãy hỏi Tôn đưa Mahakaccana về ý nghĩa này. "Rồi bạch gắng Tôn, chúng bé đi mang đến Tôn giả Mahakaccana, sau lúc đến chúng con hỏi Tôn trả Mahakaccana về ý nghĩa sâu sắc này. Ý nghĩa của các chữ ấy đã được Tôn mang Mahakaccana phân tích và lý giải cho chúng bé với những phương pháp này, các những câu này, với phần đông chữ này.

-- Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc nhân từ trí. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Ðại trí tuệ. Này những Tỷ-kheo, nếu những Ông hỏi Ta về ý nghĩa sâu sắc này, Ta cũng lý giải cho các Ông như vậy, như Mahakaccana đang giải thích. Thiệt sự ý nghĩa sâu sắc ấy là vậy, và những Ông hãy thọ trì như vậy.

Bài viết liên quan