STAR

Share:

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (91.04 KB, 4 trang )


ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 - LỚP 5

BÀI 1: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: Tính: 51

3 + 22

5 x 11

9 = ….. 8

Câu 2: search y biết: 94 - y x 56 = 12 + 32 . Vậy y = ……… 13/10

Câu 3: Hiệu 2 số là 197. Nếu lấy số bự chia mang lại số bé được mến là 6 dư 7.

Bạn đang đọc: Star

Vậy số khủng là: …. 235

Câu 4: tìm hiệu nhì số, biết tổng hai số là số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhauvà số nhỏ xíu bằng 1/2 số lớn. Hiệu nhị số kia là:……….. 329

Câu 5: Tìm một trong những tự nhiên lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau và tất cả tổng các chữsố bằng 14. Số kia là:. 950

Câu 6: Tìm một số tự nhiên nhỏ dại nhất có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữsố của nó bằng 14. Số đó là:………. 149

Câu 7: tìm kiếm số gồm 4 chữ số khác biệt có dạng a35b, biết số đó phân chia hết mang đến 45.
Số kia là:… 1350

Câu 8: tra cứu số nhỏ xíu nhất gồm dạng a98b chia cho 5 và 9 phần đa dư 3. Số cần tìm là:… 1983

Câu 9: kiếm tìm số abcde, biết abcde x 9 = edcba. Số buộc phải tìm đó là:………..10989

Câu 10: Trung bình cộng của nhị phân số bằng 24

5 , phân số sản phẩm công nghệ hai hơn

phân số đầu tiên là 13


(2)

Bài thi số 2: Đập dế:

Câu 1: tìm kiếm y thỏa mãn: y : 21

3 = 13

4 x 21

3 = …..

a/ 213 ; b/

21
3 ; c/

13

4 ; d/ 7

4 . 7/4

Câu 2: Tính: 52

3 - 13

4 x 22

5 = …..

Xem thêm: Thiên Nhiên Kỳ Thú - Hang Sơn Đoòng Tin Học 5, Vẻ Đẹp Kỳ Thú Bên Trong Hang Sơn Đoòng

a/ 54

5 ; b/ 17

15 ; c/ 92

5 ; d/ cực hiếm khác. B/ 1715

Câu 3: Tính: 32 + 34 : 67 + 18 x 11

3 = …..

a/ 17/9 ; b/ 41/24 ; c/ 31/24 ; d/ 20/9. 41/24

Câu 4: search phân số bé nhất trong những phân số: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5.

a/ 11/6 ; b/ 14/5 ; c/ 9/2 ; d/ 15/4. 11/6

Câu 5:

a/ 2004/2005 ; b/ 2003/2005 ; c/ 2005/2004 ; d/ 1. 1

Câu 6: Có toàn bộ …..phân số gồm tổng của tử số và chủng loại số bởi 10.

a/ 10 ; b/ 7 ; c/ 5 ; d/ 9. 10

Câu 7: Số các số gồm 5 chữ số khác biệt chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là:

a/ 2034 ; b/ 2304 ; c/ 3042 ; d/ 3024. 3024

Câu 8: đến số 592346182. Hãy xóa đi cha chữ số làm sao cho số sản xuất bởi các chữ sốcòn lại là số nhỏ nhất.


(3)

a/ 9; 6; 8 ; b/ 5; 9; 6 ; c/ 5; 9; 8 ; d/ 5; 9; 2. (5; 9; 6)


Câu 9: fan ta viết tức thời nhau những số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp 2468101214…..Hỏi chữ số thứ năm 2016 của dãy số trên là chữ số nào? Vậy chữ số thứ năm nhâm thìn củadãy bên trên là: ….. A/ 2 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 8. 4

Câu 10: May trăng tròn cái áo tương đồng hết 30m vải. Vậy tất cả 600m vải vóc cùng một số loại thìmay được …..cái áo.

a/ 200 ; b/ 40 ; c/ 300 ; d/ 400. 400

Bài thi số 3 - Đề thi Violympic Toán lớp 5

Câu số 1: 3dm = … m. Phân số thập phân phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a/ 10003 ; b/ 1003 ; c/ 103 ; d/ 100003 (c)

Câu số 2: 27kg = …tạ. Phân số thập phân thích hợp điền vào vị trí chấm là:

a/ 271000 ; b/ 27100 ; c/ 2710 ; d/ 2710000 (b)

Câu số 3: Phân số thập phân 15100 được đọc là:

a/ Mười lăm xác suất b/ Mười lăm phần mười

c/ Mười năm phần mười d/ Mười năm phần trăm. (a)

Câu số 4: Viết phân số thập phân: “Bốn trăm linh năm phần nghìn”

a/ 4051000 ; b/ 45100 ; c/ 405100 ; d/ 451000 (a)

Câu số 5: Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

a/ 2570 ; b/ 49100 ; c/ 1730 ; d/ 10053 (b)


(4)

a/ 1710 ; b/ 1671000 ; c/ 59100 ; d/ 41300 (d/ 41/300)

Câu số 7: xác minh nào sau đấy là SAI?

a/ Phân số 38 viết bên dưới dạng phân số thập phân là 3571000

b/ Phân số 45 viết bên dưới dạng phân số thập phân là 80100

c/ Phân số 257 viết dưới dạng phân số thập phân là 28100

d/ Phân số 14 viết dưới dạng phân số thập phân là 25100 (a)

Câu số 8: Phân số nào dưới đây rất có thể chuyển thành phân số thập phân?

a/ 2318 ; b/ 1435 ; c/ 1730 ; d/ 1125 (d)

Câu số 9: Phân số nào sau đây không thể gửi thành phân số thập phân?

a/ 238 ; b/ 2513 ; c/ 1520 ; d/ 1725 (b)

Câu số 10: Phân số nào sau đây không thể chuyển thành phân số thập phân?

a/ 38200 ; b/ 1015 ; c/ 3930 ; d/ 4235 (b)

Lưu ý: các số khoanh đỏ là lời giải của đề


Tài liệu liên quan


*
de thi HK Lop 12 co dap an de 5 6 663 3
*
Đề thi HSG toán lớp 9 bao gồm đáp án đề 51 8 1 15
*
Đề thi HSG toán lớp 9 tất cả đáp án đề 52 5 1 10
*
Đề thi HSG toán lớp 9 bao gồm đáp án đề 54 6 1 11
*
Đề thi HSG toán lớp 9 tất cả đáp án đề 55 10 840 9
*
Đề thi HSG lớp 12 bao gồm đáp án đề 5 8 737 2
*
Đề thi chất hóa học HSG lớp 9 bao gồm đáp án đề 5 5 933 3
*
chăm đề Hình giải tích phẳng bản mới 2014 có Đáp án Thầy giữ Huy Thưởng 101 927 2
*
Tài liệu kiến tạo chức tin học công sở ( gồm đáp án) 23 4 18
*
Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 5 bao gồm đáp án 3 733 9
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(10.88 KB - 4 trang) - tải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng mông năm 2018 - 2019 - Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 gồm đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×

Bài viết liên quan