Từ vựng toán tiếng anh lớp 3

Share:

Cộng trừ nhân chia, hình khối, số hạng, phần trăm, so sánh… là các thuật ngữ Toán bằng tiếng Anh thông dụng trong lịch trình tiểu học. Bài viết sau tổng phù hợp 100 tự vựng “đinh” giúp nhỏ xíu học Toán giờ Anh hiệu quả theo lịch trình mynhanke.mobi.

Bạn đang đọc: Từ vựng toán tiếng anh lớp 3

Chương trình Toán tiếng Anh lớp 1

*

Học Toán giờ Anh từ bỏ lớp 1.

Chương trình học Toán bằng tiếng Anh làm việc lớp 1 hầu hết cho trẻ có tác dụng quen cùng với số đếm bên dưới 100, đối chiếu lớn bé, phép cộng – trừ, quan niệm điểm, con đường thẳng và các hình 2d cơ bản.

Circle, Triangle, Square: Đường tròn, tam giác, hình vuông

Greater than, Less than, Equal to: to hơn, nhỏ tuổi hơn, bằng

Addition & Subtraction: phép cộng, phép trừ

7 plus 3 equals 10: 7 cộng 3 bằng 10

9 minus 4 equals 5: 9 trừ 4 bởi 5

Altogether, sum, in total: Tổng cộng

Take away, have/has left: Trừ đi, còn lại

Point, segment: Điểm, đoạn thẳng

Chương trình Toán giờ đồng hồ Anh lớp 2

*

Học Toán giờ đồng hồ Anh lớp 2.

Chương trình học Toán bởi tiếng Anh nghỉ ngơi lớp 2 đi vào các khái niệm chi tiết của hình học phẳng với đại số.

Sides: Cạnh

Vertex/ Vertices: Chóp, đỉnh

Quadrilateral: Tứ giác

Perimeter: Chu vi

Minuend: Số bị trừ

Subtrahend: Số trừ

Difference: Hiệu số

Summand: Số hạng

Sum: Tổng

Time: Thời gian, nhân

Multiplication, Division: Phép nhân, phép chia

3 times 6 equals 18: 3 nhân 6 bằng 18

8 divided by 2 equals 4: 8 chia 2 bởi 4

Factor: vượt số

Product: Tích

How long/ How far is it?: Hỏi độ dài, khoảng chừng cách

Chương trình Toán giờ Anh lớp 3

*

Học Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2017 Môn Toán (Trắc Nghiệm), Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2017 Môn Toán

Chương trình học tập Toán giờ Anh nghỉ ngơi lớp 3 mở rộng số đếm tất cả 3 chữ số, xúc tiếp phép nhân phân tách phức tạp, biểu thức có rất nhiều thành phần và thứ từ tính trước sau.

Digit: chữ số

Order, Arrange: bố trí (theo sản phẩm tự)

Descending: giảm dần

Ascending: Tăng dần

Half: Một nửa

Double: vội đôi

Remainder: Số dư

Area: Diện tích

Square meter: mét vuông

Formula: Công thức

Expression: Biểu thức

Bracket: vết ngoặc

Word problem: Toán đố

Solutions: Lời giải

Data, table, pictogram, key: Dữ liệu, bảng, biểu đồ, quy ước

How many…?: Bao nhiêu?

The highest/ lowest number of…: Số cao nhất, thấp duy nhất trong…

Circle, center, radius, diameter: Đường tròn, tâm, bán kính, mặt đường kính

Chương trình Toán giờ Anh lớp 4

*

Học Toán giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Chương trình học tập Toán giờ đồng hồ Anh nghỉ ngơi lớp 4 mở rộng số đếm gồm 3 chữ số, tiếp xúc phép nhân phân tách phức tạp, biểu thức có tương đối nhiều thành phần, góc và đường thẳng, biểu đồ.

Weight: cân nặng

Height: Chiều cao

Mass: Khối lượng

Average/ Mean: giá trị trung bình

Bar chart: Biểu đồ cột

Column: Cột

Horizontal line: Trục hoành

Vertical line: Trục tung

The unknown: Số chưa biết

Value: giá trị

Expression: Biểu thức

Odd number: Số lẻ

Even number: Số chẵn

Fraction: Phân số

Parallel line: Đường tuy vậy song

Perpendicular line: Đường vuông góc

Rhombus: Hình thoi

Parallelogram: Hình bình hành

Chương trình Toán tiếng Anh lớp 5

*

Học Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5.

Chương trình Toán giờ đồng hồ Anh sinh hoạt lớp 5 “nhúng” học sinh vào thế giới hình học tập không gian, tỷ số, phần trăm, những công thức tính thể tích với vận tốc.

Ratio: Tỷ số, tỷ lệ

Decimal number: Số thập phân

Percent, percentage: Phần trăm

Measurement: Đo lường

Area: Diện tích

Larger, smaller: lớn hơn, nhỏ tuổi hơn

Height, Base: Chiều cao, cạnh đáy

Circumference: Chu vi, mặt đường tròn

Volume: Thể tích

Speed: Vận tốc

Trapezium: Hình thang

Circle: Hình tròn

Cuboid: Hình hộp

Cube: Hình lập phương

Cylinder: Hình trụ

Sphere: Hình cầu

mynhanke.mobi Education mang đến giải pháp học giờ Anh qua môn Toán với Khoa học thực hiện bài giảng số, hiện đang rất được triển khai tại những trường Tiểu học và trung học cơ sở trên mọi cả nước. Liên kết với mynhanke.mobi tại: 

Bài viết liên quan